איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי (בן שלום) חיים   ג'מיל (ימיני) חממה   דהרי אהרון
אושדי יהוד (שרעבי) רחל   ג'מיל סואדה   דהרי (טביב) פודה כספית
אקוה (אכואע) דוד   ג'מיל סעדיה   דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה
אקוה (עוקשי) שרה   ג'מיל סעידה   דמארי גזאל אילה
בוטל זכריה   ג'מילי מרים   דמארי זכריה
בן אברהם שלמה   גדסי (בן אפרים) חיים   דמארי יונה
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   גדסי רומיה   דמארי יחיא זכריה
בן ארצי (תורכי) משה   גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   דמארי סעדיה
בן יהודה (מוסאל) מרים   גולדברג (דמארי) רחל   דמארי שלמה
בעדני (בן יוסף) עמרם   גיספן אברהם   דמארי בושמי שושנה
בשארי יונה   גלוסקא (עוקשי) אסתר   דמול אהרון
בשארי סעדיה   גלוסקא (פנחס) סעידה   הלוי (עוג'ן) סעידה
בשארי (דמארי) סעידה   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   הלוי (עפיה) עליזה
בשארי (דמארי) צביה   גפלא (בן יעקב) דוד   זינר בנימין
ג'דה (מימון) אסתר   גפלא יעקב   זינר דוד
ג'דה רומיה   גפלא נכלה   זינר יעקב
ג'דה שלום סאלם   גפלה (קפרא) לאה   זינר (קעטבי) יפה
ג'מאזה תימני   גריידי אברהם   זינר שמריהו מנצור
ג'מיל אסתר   גרמי אברהם   חג'בי דוד מורי
ג'מיל זכריה   גרמי (חזי) רחל   חג'בי (מדמוני) סעדה ידידה