איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בודסקי (חנקין) יהודית   חנקין יהושע   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה
הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   חנקין יעקב   יודלביץ ראובן
וייסל (ויס) שלום שכנא   חנקין מנחם מנדל   צוקרמן (חנקין) רבקה
חנקין חנה   חנקין תנחום   קראוזה (חנקין) חיה