איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שובלי סעדיה חי   שיפמן ברוך   שפירא אבא אליהו אייבי
שובלי סעדיה עמיקם   שלוי שלמה   שפירא ניסן
שוהם דוד   שלוין אברהם   שפירא תמר
שוהם דינה   שלוין חיים אליהו   שצמן (המבורגר) מיכל
שוקלנדר נדיבי שרה   שלוש אביעזר   שקד (לזר) דליה
שחורי מלאכי   שלמון (רוזנפלד) ברכה   שרמן אהרון אהרל'ה
שחר (גפן) תמר   שמחון ישראל אבנר   שרעבי בנימין
שטיין עמרם   שמחון לוי יעקב אליהו   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
שטינבך (וקסלר) גיליה   שמיר (שטויר) שאול   שרר (גרינוולד) ליאורה
שטינבך ערן   שנהב (גפן) עדנה   תדהר יגאל
שטראוס אורי אוריאל   שני (שטאל) רות   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
שטראוס אליעזר   שניידר (קובלמן) תמר   תמיר עקיבא
שינברג יוסף   שפילמן אמיר   תמיר שלום