איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שוהם דוד   שלוין אברהם   שפירא ניסן
שוהם דינה   שלוין חיים אליהו   שפירא תמר
שוקלנדר נדיבי שרה   שלוש אביעזר   שצמן (המבורגר) מיכל
שחר (גפן) תמר   שלמון (רוזנפלד) ברכה   שקד (לזר) דליה
שטיין עמרם   שמחון ישראל אבנר   שרמן אהרון אהרל'ה
שטינבך (וקסלר) גיליה   שמחון לוי יעקב אליהו   שרעבי בנימין
שטינבך ערן   שמיר (שטויר) שאול   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
שטראוס אורי אוריאל   שנהב (גפן) עדנה   שרר (גרינוולד) ליאורה
שטראוס אליעזר   שני (שטאל) רות   תדהר יגאל
שינברג יוסף   שניידר (קובלמן) תמר   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
שיפמן ברוך   שפילמן אמיר   תמיר עקיבא
שלוי שלמה   שפירא אבא אליהו אייבי   תמיר שלום