איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קום נפתלי הירץ   קרצ'בסקי עזרא   רוזנפלד יגאל
קומרוב מנוח   ראובני יזהר   רוזנפלד (אוליבנבוים) רחל
קטלובסקי (בנד) שולמית   ראם (קרוק) אילנה   רוטשילד גרשון
קטלר (אברבאיה) גאולה   רביב יונית   רון (ויליץ חובב) אביבה
קיוויתי נסים   רביב (ברקוביץ) עדינה   רון בצלאל
קיטררו (שפירא) ענת   רביוב אבנר   רון (רוזנצוייג) חנוך
קיפניס טל   רביוב יחזקאל   רון (חרש) ניצה
קירז'נר (וקסברג) ברכה   רביוב עמנואל   רותם (מילר) אריה
קישוני (גוטסמן) מרים   רבינא דן   רטנר (רוזנצוויג) מרים
קלוצמן מיכאל   רבינוביץ (שניידר) דרורה   ריגר יוסי
קליר (רצ'בסקי) חיה   רבינוביץ יחזקאל אליהו   ריגר עלמה
קנטור (פולני) טלילה   רבינוביץ (ויס) שושנה   רייזמן (כהנא) יהודית
קנר (אבולעפיה) מרנינה   רגוניס חיים   רייטשוק (חיסין) יהודית
קנר (כץ) עדנה   רהב (שטיינר) אורלי   ריינגולד (קימל) עליזה
קפלן (מלמד) רות   רובינשטיין אפרים   רפאלי אליעזר
קראוס אריה   רובינשטיין ברוך   רפאלי (אורנשטיין) שושנה
קרלין (הנדרסון) מרים   רוגוטנר דרורה   שגיא (מאירוביץ) תמר
קרלין נתן   רוגל (זוסמן) נעמי   שובלי גלילי
קרני (גולי) ציונה   רוזן (שפירא) כרמלה   שובלי ימואל
קרניאלי דוד   רוזנטל (סלומון) עליזה   שובלי ירדנה