איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קומרוב מנוח   ראובני יזהר   רוטשילד גרשון
קטלובסקי (בנד) שולמית   ראם (קרוק) אילנה   רון (ויליץ חובב) אביבה
קטלר (אברבאיה) גאולה   רביב יונית   רון בצלאל
קיוויתי נסים   רביב (ברקוביץ) עדינה   רון (רוזנצוייג) חנוך
קיטררו (שפירא) ענת   רביוב אבנר   רון (חרש) ניצה
קיפניס טל   רביוב יחזקאל   רותם (מילר) אריה
קירז'נר (וקסברג) ברכה   רביוב עמנואל   רטנר (רוזנצוויג) מרים
קישוני (גוטסמן) מרים   רבינוביץ (שניידר) דרורה   ריגר יוסי
קלוצמן מיכאל   רבינוביץ יחזקאל אליהו   ריגר עלמה
קליר (רצ'בסקי) חיה   רבינוביץ (ויס) שושנה   רייזמן (כהנא) יהודית
קנטור (פולני) טלילה   רגוניס חיים   רייטשוק (חיסין) יהודית
קנר (אבולעפיה) מרנינה   רהב (שטיינר) אורלי   ריינגולד (קימל) עליזה
קנר (כץ) עדנה   רובינשטיין אפרים   רפאלי אליעזר
קפלן (מלמד) רות   רובינשטיין ברוך   רפאלי (אורנשטיין) שושנה
קראוס אריה   רוגוטנר דרורה   שגיא (מאירוביץ) תמר
קרלין (הנדרסון) מרים   רוגל (זוסמן) נעמי   שובלי גלילי
קרלין נתן   רוזן (שפירא) כרמלה   שובלי ימואל
קרני (גולי) ציונה   רוזנטל עליזה   שובלי ירדנה
קרניאלי דוד   רוזנפלד יגאל   שובלי סעדיה חי
קרצ'בסקי עזרא   רוזנפלד (אוליבנבוים) רחל   שובלי סעדיה עמיקם