איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לבל (פורטר פורת) דינה   מאייר שמואל   מלמד בן עמי
לדין (לדינצקי) יונה   מאירוביץ יגאל   מלמן (רוזנצוויג) בלהה בילי
לובין שוייר (מירון) נעמי ניקי   מאירוביץ עוזי   מנדיל שמעון
לובינסקי (אברבאיה) פאולין   מאירוביץ (פונרוב) עופרה   מנט שי
לוין (עפרון) הדרה   מאירוביץ (לבונטין) רינה   מנשרוב אבנר
לוין (ברס) חיה חיהל'ה   מויאל (ישקולביץ) רות   מצרי (ברוטפלד) מיכל
לוין (לוי) עטרה   מור (שוקלנדר) עדנה   מרימס נח
ליאור (שיפמילר) שפרה   מורג (קובלסקי) דבורה   משולם (פלמן) גילה אלכסנדרה
ליבונטין דב   מורגנשטרן (פפרבוים) רינה   משיח (טולדו) רחל
ליבונטין (וולקני) לאה דגה   מושינסקי אורי   נאור (בק) שושנה
ליבין מרדכי   מזרחי שושנה   נגה אריה
ליבנה (בלינקוב) שרה   מחט (ריגר) תרזה   נהמי מזל
ליזרוביץ חיים   מידן אורנה   נוה (ויס) דליה
לינדן (כהן) אביבה   מיצמכר יצחק   נחמן (גטניו) אסתר
ליפשיץ (פרשקובסקי) מאירה   מירן (מאירוביץ) אמנון   נימובסקי בסקינד דינה
ליפשיץ פגיאל פגי   מירצקי גיורא   ניר-אל (גרפינקל) יורם
לנגר גוב דניאל   מירצקי מאיר   נריה (קיפניס) ניצה
לשם אבשלום   מירצקי רן   סגל דוד
לשם (וולובלסקי) חוה   מישורי (פינברג) רינה   סגל שאר ישוב
מאור אורי   מלחי (פורמן) מרים מירה   סולד (פרידמן) ליאת