איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
זר משה   יודילוביץ (צימבר) רינה   ירוסלבסקי (רוז'נסקי) כרמלה
זר ציון (אברמוביץ) נתן   יולביץ דניאל   כהן (דויטש) אורנה
זרחי (מזרחי) יעקב   יוניש שולמית   כהן איל
חזי לוי אברהם   יושע שמואל   כהן (שפייזמן) חיה
חן בת שבע   ימפולסקי דליה   כהן (מירון) יעל
חנקין יוכבד   ימשון (נובומיסט) אסתר   כהן מיקי
חסון עמנואל   ינאי (רבינוביץ) דב   כהן מרדכי
חסיד שרון   יניב (דיין) אורנה   כהן (טולדו) עליזה
חסל (מרגלית) בלה   יניב (מבורך) לבנה   כהן ראובן
חרש שלמה   יסקי (גורדון) רות   כנען (קנצפולסקי) יעל
חתוכה שושנה   יעוז (יעקובסון) יוני   כפיר (קופיטו) דב
טובי דוד   יעקבזון (בוכמן) בלומה   כפיר (ליבל) מיכאל
טולדו ישראל   יעקבזון דניאל יהודה   כפיר (ליבל) נחום
טולקובסקי דן   יעקבזון עמנואל   כפיר (שפר) עדה
טופר מרדכי   יעקבסון שלמה   כפיר (משולח) רבקה
טוקגושי (לביא) אליאן   יעקובי (אדמוביץ) יפה   כץ אריה
טישלר דני   יעקובי נחמיה   כרמל אורי
טל מיכל   יעקובי עוואמי שובלי מזל   לבה (שצוב) שרה
טפט נתן   יצחק (ישקולביץ) חנן   לבונטין אביגדור
ידלין עמרי   ירון (מזרחי) דוד   לביא רועי