איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בר (שמיר) עדנה   גולדברג (בית הלחמי) שלומית   גלס מרדכי
בר און (בראון) מרדכי מורלה   גולדשטיין אריה   גלס רונן
ברז"ל צבי   גולדשטיין (מנדלבלט) מרים   גלפנד (וינוקור) צביה
ברזילי (גטניו) שושנה   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה   גפלה (דהרי) פנינה
ברניצקי יוסף   גולומב דליה   גפן אהרון
ברניצקי עזריה עזה   גוליק אברהם   גפן אורי שם טוב
ברניצקי (ויסר) ציונה   גורביץ חיים   גפן גדעון
ברניצקי (מטלון) קוני   גורביץ יצחק   גרבורג צבי
ברנע (ויסבורד) רותי   גורדון יעקב   גרינברג דורון
ברנר יצחק   גורן (גורביץ) מינה   גרינוולד ערן
ברס יהושע שוקי   גורן (צ'יזיק) נעמי   גרשונוביץ (בן צבי) יונה
ברס משה   גטניו גבריאל   גת (מילר) אריאלה
ברסלר (חיסין) רנה   גיל (גוליברודה) אהרון   גת (פלמן) נגה
ברעוז (ברס) אורי   גילר (גרפינקל) רות   דגמי (ברס) חנה
ברקוביץ ארנון   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   דהרי אבנר
ברקוביץ יצחק   גיסין (לוין) אורה   דודזון (גוטר) שרה
ג'מילי (חתוכה) שמחה   גיסין (גולדפרב) רחל רוחל'ה   דויטש איתן
גוטהילף שמואל אחא   גל (לובמן) צלה   דויטשר עדו
גוטסמן אריה   גלבוע (דרשן) ניצה   דורון איתמר
גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   גלס ארנון   דורפן יואב