איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בר אוריאל   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   גלס ארנון
בר (שמיר) עדנה   גולדברג (בית הלחמי) שלומית   גלס מרדכי
בר און (בראון) מרדכי מורלה   גולדשטיין אריה   גלס רונן
ברז"ל צבי   גולדשטיין (מנדלבלט) מרים   גלפנד (וינוקור) צביה
ברזילי (גטניו) שושנה   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה   גפלה (דהרי) פנינה
ברניצקי יוסף   גולומב דליה   גפן אהרון
ברניצקי עזריה עזה   גוליק אברהם   גפן אורי שם טוב
ברניצקי (ויסר) ציונה   גורביץ חיים   גפן גדעון
ברניצקי (מטלון) קוני   גורביץ יצחק   גרבורג צבי
ברנע (ויסבורד) רותי   גורדון יעקב   גרינברג דורון
ברנר יצחק   גורן (גורביץ) מינה   גרינוולד ערן
ברס יהושע שוקי   גורן (צ'יזיק) נעמי   גרשונוביץ (בן צבי) יונה
ברס משה   גטניו גבריאל   גת (מילר) אריאלה
ברסלר (חיסין) רנה   גיל (גוליברודה) אהרון   גת (פלמן) נגה
ברעוז (ברס) אורי   גילר (גרפינקל) רות   דגמי (ברס) חנה
ברקוביץ ארנון   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   דודזון (גוטר) שרה
ברקוביץ יצחק   גיסין (לוין) אורה   דויטש איתן
ג'מילי (חתוכה) שמחה   גיסין (גולדפרב) רחל רוחל'ה   דויטשר עדו
גוטהילף שמואל אחא   גל (לובמן) צלה   דורון איתמר
גוטסמן אריה   גלבוע (דרשן) ניצה   דימנט צבי