איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלישיב גיא   זיגר (פבין) דליה   צוקרמן (שלום) גילית
אלישיב ניצן   זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה   קוזי (רוטשילד) חנה
אפל זאב   חברון (שמרלינג) נעמי   קצורין מולי
אקרמן (לויטה) איילה   יודילוביץ ישבעם   קראוס (קואס) אורית
אריאלי (לויטה) אסתר   יניב (רביב) דורית   קרנץ אלברט
ביקל אילן   לב גורן לוי   רגבי איתי
בן ברוך (ברס) יעל   לפידות (פרוידנטל) דפנה   רגבי מיכל
בן זאב (פרידלר) חנה   מלמד אבנר   רגבי (רוגובסקי) עופר
בשן (מרידור) מיקה   נאירנר אליעזר   רגיניאנו דרור
גילאון (קאהן) רות   סיבהי נאוה   שטרסברג (ויינר) רונית
הראל (לויטה) יחיאלה   עמיר עדי   שפרן (שביט) ורד
ורצברגר (נעם) תמי   פרוידנטל רון