איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב טשרני   גינזבורג יצחק בצלאל   וינברג (כהן) שמחה זימל
אושרוב שלמה   גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   מן (מינקוב) גרשון גוטמן
בסקינד זאב   וינברג יעקב   פיין (לפידות) פניה
בסקינד יעקב   וינברג נחום