איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בירנבוים יואל   בליץ מאיר   בן אליעזר שלמה
בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   בלכר איתן   בן אליער עמוס
בית הלחמי אהרון   בלכר יפה   בן ארויה (חיריק) לאה
בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלכר נח   בן ארי ברכיהו
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלק (בלוך) קלמן   בן ארי (בוטנרו) מרים
בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   בלקינד איתן   בן אריה (חומה) מאירה
בכר (אריה) אסתר   בלקינד ישי   בן אריה (מורגנשטרן) ניבה
בכר (גוטמן) יפעת   בלקינד מאיר עתניאל   בן ארצי (תורכי) חיים
בלאו גד   בלקינד מאירה   בן ארצי יעקב קובי
בלאו (שמוטקין) גילה   בלקינד נעמן   בן ארצי מאיה
בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   בלשניקוב (צרפתי) בלה   בן ארצי עדן
בלדוד (לוי) שמחה   בן אברהם (בארי) מרגלית   בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי
בלוטין אריה   בן אהרון (קלס) נאוה   בן ארצי (טורבינר) ציפי
בלום עמרם   בן אהרון סימן סמי   בן ארצי (תורכי) שלמה
בלומברג מנחם דן   בן אהרון צדוק אהרון   בן ארצי שני
בלומברג צבי   בן אהרון צדוק יוסף   בן בסט (צ'רנוב) רחל
בלומברג שמריהו   בן אהרון צדוק צדוק   בן ברוך רחל
בליי חיים   בן אליעזר אליעזר   בן ברק (גולני) מכבית
בלייר (טיטלמן) רוני   בן אליעזר יוסי   בן דב (לזנגה) צבי
בליץ אליהו   בן אליעזר רן   בן דוד אמנון