איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אהרון סימן סמי   בן ארצי (תורכי) שלמה   בן דור (בונדר) דן
בן אהרון צדוק אהרון   בן ארצי שני   בן דור יעקב
בן אהרון צדוק יוסף   בן בסט (צ'רנוב) רחל   בן דור (ביגלמן) נירית
בן אהרון צדוק צדוק   בן ברוך רחל   בן דור (בונודו) עזרא עזי
בן אליעזר אליעזר   בן ברק (גולני) מכבית   בן הרוש (עובד) חוה
בן אליעזר יוסי   בן דב (לזנגה) צבי   בן הריאל פריידה
בן אליעזר רן   בן דוד אמנון   בן זאב אהרן רוני
בן אליעזר שלמה   בן דוד (סולימן) אסתר   בן זאב שמואל
בן אליער עמוס   בן דוד ישראל   בן זימרה (שרר) איריס
בן ארויה (חיריק) לאה   בן דוד (מדמוני) מאירה   בן חור ליאור
בן ארי ברכיהו   בן דוד משה   בן חור עודד
בן ארי (בוטנרו) מרים   בן דוד (זייצוב) נירה   בן טובים (גולדנזון) נורית
בן אריה (חומה) מאירה   בן דוד (לוי) נצחיה   בן טל (חרובי) רות
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   בן דוד (דודזון) עמיחי   בן יוסף משה
בן ארצי (תורכי) חיים   בן דוד (דודזון) עשהאל   בן יוסף רענן
בן ארצי יעקב קובי   בן דוד ראובן   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת
בן ארצי מאיה   בן דוד שושנה   בן כהן גדעון משה
בן ארצי עדן   בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   בן לוי (מזרחי) בתיה
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   בן דור (בונדר) אהרון   בן ליאור (נגר) מאירה
בן ארצי (טורבינר) ציפי   בן דור אורן   בן משה אברהם