איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביגר (בקר) עדנה   בירנבוים יואל   בלכר נח
בידק אריה   בית הלחמי (ברויטמן) אברהם   בלק (בלוך) קלמן
ביועס מרים   בית הלחמי אהרון   בלקינד איתן
בייזר (ביגלאיזן) הניה   בית הלחמי (ברויטמן) אלחנן   בלקינד ישי
בייט (זרקובסקי) נורית   בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   בלקינד מאיר עתניאל
בייליס (וישנבסקי) אהובה   בית הלחמי (אבולעפיה) רחל   בלקינד מאירה
בילינקא טובה   בכר (אריה) אסתר   בלקינד נעמן
ביסטריצר (עובדיה) שרה   בכר (גוטמן) יפעת   בן אברהם (בארי) מרגלית
ביץ דב   בלאו גד   בן אהרון (קלס) נאוה
ביץ מורן   בלאו (שמוטקין) גילה   בן אהרון סימן סמי
ביץ סיוון   בלאושטיין (שטרנגרץ) רבקה   בן אהרון צדוק אהרון
בירגר אריה   בלדוד (לוי) שמחה   בן אהרון צדוק יוסף
בירגר שמריהו   בלוטין אריה   בן אהרון צדוק צדוק
בירמן יהודה   בלומברג מנחם דן   בן אליעזר אליעזר
בירמן מנחם   בלומברג צבי   בן אליעזר יוסי
בירן (ברשבסקי) ליאורה   בלומברג שמריהו   בן אליעזר רן
בירן (ברויטמן) נעם   בליי חיים   בן אליעזר שלמה
בירן רונן   בלייר (טיטלמן) רוני   בן אליער עמוס
בירן רננה   בלכר איתן   בן ארויה (חיריק) לאה
בירנבוים (צ'רנוב) יהודית   בלכר יפה   בן ארי ברכיהו