איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תיק (בולקינד) איריס   תמרי (ברניצקי) דבורה בולה   תשבי דוד
תלם (טולמצקי) דוד   תמרי (גרשוני) נאוה   תשבי זהר
תם (מוסאל) שושנה   תמרי (רוזנטהל) רות   תשבי (שקולניק) רחל