איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמאי אברהם אבי   שמעוני (סופר) גליה   שני (בידלובסקי) דליה
שמאי יגאל   שמעוני (רסינסקי) נורית   שני יובל
שמאי יוסף יוסי   שמעוני (טרכטנברג) שפרה   שני (קרומהולץ) יעקב
שמאי מרדכי מוטי   שמר (שמרלר) בן עמי   שני (רייטר) נילי
שמאי נתן   שמר (שטיינמסר) בצלאל   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
שמאי סאלי שרה   שמר טובה   שניידר (קוזי) גאולה
שמואלוב מאיר חיים   שמר (שמרלר) יצחק איציק   שניידר משה
שמואלוב שמעון אלכסנדר   שמר (גולדברג) שלומית   שניידר (סולימן) רבקה
שמואלי (מזרחי) טלי   שמרון (דוידוביץ) אורית   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה
שמוטקין (לנדוי) טובה   שמרלינג (פופל) מרים   שניידר שרגא
שמוטקין שלום   שמרת (שטיינברג סלע) מרים   שניידרמן מיכל
שמחון אמיר   שמש (יוסף) שלומית   שניפר פנינה
שמחון (בן דוד) רחל   שמש (טביב) שמחה   שניר (גולדמן) אביבית
שמחון שי   שמשוני (צמרי) דרורה   שניר (סניור) אריאלה
שמחון (אלקיים) שרית   שנהב דוד   שנער (בירן) ורד
שמיר (שמוטקין) אברהם   שנהב ידידיה   שער אבינועם
שמיר גיא   שנהב (שנרף) יהונתן יהודה   שער (יהוד) אהובה
שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה   שנהב נאוה מאירה   שער (אברמוב) אורלי
שמיר (אחיעז) ליענה   שני (קרומהולץ) אברהם אבי   שער עמוס
שמיר (שמוקלר) עמירם   שני אמיר   שעשוע (ניסימוב) חוה