איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שטרית (אליזוב) ירדנה   שיף (גינזבורג) חסיה   שלוש (גרפינקל) רחל
שטרן (סינואני) צילה   שיף ישורון   שלזינגר (פוטרמן) שרה
שטרנגלז (פלדמן) יהודית   שיף מידד   שליט אליהו ליב
שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה   שיפמן (בירגר) אורלי   שליט מרדכי מקסימיליאן
שי (הלפרין) דורית   שיפמן (גרינברג) ברכה   שליט ציפרין לאה
שידלוביצקי יחיאל   שיקלושי (שרעבי) יהודית   שליט"א זמיר
שידלוביצקי (פישצנר) נחמה   שירן (אבישי) רבקה   שליטא דוד
שידלוביצקי עמיהוד   שכטר משה   שליטא (ציגלרויט) עדה
שידלוביצקי צביה   שלגי זאב   שלימוביץ גיטל
שיימן (מזרחי) תמר   שלגי יוסף ספי   שלינגבוים יוסף
שיין אברהם   שלגי (קפלן) לאה   שלמה אורנשטיין
שיין (הלפרין) מיכל   שלגי משה מויה   שלמה (סולימן) שמעון
שיינברום (מימון) מרים   שלו (וינשלבוים) אבנר   שלמון אברהם רמי
שיכמן (עומסי) ענת   שלו (גורדון) חביבה   שלמון ארז
שילה (טפר) יפה   שלוין (הלוי) אלקה   שלמון (סולומון) יורם
שילוני (רפפורט) יהודית   שלום (מזובר) אורה   שלמון יזהר משה
שינברג (סגל) קציעה   שלום אסתר   שלף (ברזילי) יהודית
שינפלד (יעקבזון) שרה   שלום רחמים   שם טוב (בנדורי) נורית
שינקמן (יזרעאל) שרה   שלומוביץ מיכאל   שם טוב (שער) נירה
שינקרייט (בירגר) יהודית   שלוש (בארי) מרים   שם טוב (חפיף) ענת