איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שלו (וינשלבוים) אבנר   שלמון אברהם רמי   שמחון אמיר
שלו (גורדון) חביבה   שלמון ארז   שמחון (בן דוד) רחל
שלוין (הלוי) אלקה   שלמון (סולומון) יורם   שמחון שי
שלום (מזובר) אורה   שלמון יזהר משה   שמחון (אלקיים) שרית
שלום אסתר   שלף (ברזילי) יהודית   שמיר (שמוטקין) אברהם
שלום רחמים   שם טוב (בנדורי) נורית   שמיר גיא
שלומוביץ מיכאל   שם טוב (שער) נירה   שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה
שלוש (בארי) מרים   שם טוב (חפיף) ענת   שמיר (אחיעז) ליענה
שלוש (גרפינקל) רחל   שמאי אברהם   שמיר (שמוקלר) עמירם
שלזינגר (פוטרמן) שרה   שמאי אברהם אבי   שמעוני (סופר) גליה
שליט אליהו ליב   שמאי יגאל   שמעוני (רסינסקי) נורית
שליט מרדכי מקסימיליאן   שמאי יוסף יוסי   שמעוני (טרכטנברג) שפרה
שליט ציפרין לאה   שמאי מרדכי מוטי   שמר (שמרלר) בן עמי
שליט"א זמיר   שמאי נתן   שמר (שטיינמסר) בצלאל
שליטא דוד   שמאי סאלי שרה   שמר טובה
שליטא (ציגלרויט) עדה   שמואלוב מאיר חיים   שמר (שמרלר) יצחק איציק
שלימוביץ גיטל   שמואלוב שמעון אלכסנדר   שמר (גולדברג) שלומית
שלינגבוים יוסף   שמואלי (מזרחי) טלי   שמרון (דוידוביץ) אורית
שלמה אורנשטיין   שמוטקין (לנדוי) טובה   שמרלינג (פופל) מרים
שלמה (סולימן) שמעון   שמוטקין שלום   שמרת (שטיינברג סלע) מרים