איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפרן גיא   שרון אודי אהוד   שרן (אלגיסר) עדנה
שפרן דורון   שרון (שורצשטרק) אריה   שרן רודד
שפרן ישעיהו שייקה   שרון (אברהם) דוד   שרעבי (אליזוב) אביבה
שפרן נחמה   שרון (אברהם) טוביה   שרעבי (שובלי) אביגיל
שפרן עופר   שרון (סגל) יעל   שרעבי אילנה
שפרן רחל   שרון (שורצשטרק) יעקב   שרעבי חננאל
שק משה   שרון עודד   שרעבי יוסף
שקד אורי   שרון ערן   שרעבי (יעקובי) לאה
שקדי (סולימן) מזל   שרון (טביב) רות   שרעבי מלכה
שקובסקי אליהו אלי   שריג רותי   שרעבי מרים
שקולניק אילן   שריקי (שרר) רבקה   שרעבי רותי
שקולניק אליעזר   שריקי (אביוב) שושנה   שרעבי שלום
שקולניק יובל   שרם (בן דור) איילת   שרף יעקב
שקולניק (פוחצ'בסקי) יעל   שרמן (גולדמן) אילה   שרקון אליעזר
שקולניק (לבה) לאה   שרמן (לוין) זהבה זזי   שרקון חנה
שקולניק (קצלר) נגה   שרמן (פרידמן) חנה   שרקון יוסף
שקולניק נעמן   שרמן (בסקינד) מאירה   שרקון יוסף שאול
שקולסקי (דשבסקי) סמדר   שרן איתם   שרר ישראל
שר (כהן) ברכה   שרן ארבל   שרר (סולימן) לאה
שר רודן רינה   שרן (שטרקנד) יאיר   שרר (סולימן) מוטי מרדכי