איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שלגי (קפלן) לאה   שלמה (סולימן) שמעון   שמוטקין שלום
שלגי משה מויה   שלמון אברהם רמי   שמחון אמיר
שלו (וינשלבוים) אבנר   שלמון ארז   שמחון (בן דוד) רחל
שלו (גורדון) חביבה   שלמון (סולומון) יורם   שמחון שי
שלוין (הלוי) אלקה   שלמון יזהר משה   שמחון (אלקיים) שרית
שלום (מזובר) אורה   שלף (ברזילי) יהודית   שמיר (שמוטקין) אברהם
שלום אסתר   שם טוב (בנדורי) נורית   שמיר גיא
שלום רחמים   שם טוב (שער) נירה   שמיר (מרקוביץ) חיה רבקה
שלומוביץ מיכאל   שם טוב (חפיף) ענת   שמיר (אחיעז) ליענה
שלוש (בארי) מרים   שמאי אברהם   שמיר (שמוקלר) עמירם
שלוש (גרפינקל) רחל   שמאי אברהם אבי   שמעוני (סופר) גליה
שלזינגר (פוטרמן) שרה   שמאי יגאל   שמעוני (רסינסקי) נורית
שליט אליהו ליב   שמאי יוסף יוסי   שמעוני (טרכטנברג) שפרה
שליט מרדכי מקסימיליאן   שמאי מרדכי מוטי   שמר (שמרלר) בן עמי
שליט ציפרין לאה   שמאי נתן   שמר (שטיינמסר) בצלאל
שליט"א זמיר   שמאי סאלי שרה   שמר טובה
שליטא דוד   שמואלוב מאיר חיים   שמר (שמרלר) יצחק איציק
שליטא (ציגלרויט) עדה   שמואלוב שמעון אלכסנדר   שמר (גולדברג) שלומית
שלימוביץ גיטל   שמואלי (מזרחי) טלי   שמרון (דוידוביץ) אורית
שלינגבוים יוסף   שמוטקין (לנדוי) טובה   שמרלינג (פופל) מרים