איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שחר (שורצברג) גלעד   שטינמן (גולדברג) אירית   שיין אברהם
שחר (רוזנפלד) דנה   שטינמן דורון   שיין (הלפרין) מיכל
שחר הראל   שטינמן מיכאל   שיינברום (מימון) מרים
שחר (שורצברג) יפתח   שטינמן (אלקיים) עליזה   שיכמן (עומסי) ענת
שחר (יעקבזון) נחמה   שטמפפר (הלל) הינדה פנינה   שילה (טפר) יפה
שטאל (יודלביץ) דבורה   שטמר (אביוב) יהודית דיתה   שילוני (רפפורט) יהודית
שטאל זאב   שטנר (בורק) בתיה   שינברג (סגל) קציעה
שטדלר (ישראלי) רזיה   שטראוס (גורן) ברוריה בויה   שינפלד (יעקבזון) שרה
שטוקהמר (צ'רנוב) רבקה   שטראוס גבריאל   שינקמן (יזרעאל) שרה
שטיין אדם   שטראוס (קלדרון) שושנה   שינקרייט (בירגר) יהודית
שטיין מיכאל מיקי   שטרית (אליזוב) ירדנה   שיף (גינזבורג) חסיה
שטיין (הלוי) שולמית   שטרן (סינואני) צילה   שיף ישורון
שטייניץ (רכטמן) רחל   שטרנגלז (פלדמן) יהודית   שיף מידד
שטיינר (הינדי) רבקה   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה   שיפמן (בירגר) אורלי
שטינברג אברהם אבי   שי (הלפרין) דורית   שיפמן (גרינברג) ברכה
שטינברג דוד   שידלוביצקי יחיאל   שיקלושי (שרעבי) יהודית
שטינברג דודי   שידלוביצקי (פישצנר) נחמה   שירן (אבישי) רבקה
שטינברג רמה   שידלוביצקי עמיהוד   שכטר משה
שטינברג תמורה   שידלוביצקי צביה   שלגי זאב
שטינמן אילן   שיימן (מזרחי) תמר   שלגי יוסף ספי