איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שיין (הלפרין) מיכל   שלגי משה מויה   שלמון אברהם רמי
שיינברום (מימון) מרים   שלו (וינשלבוים) אבנר   שלמון ארז
שיכמן (עומסי) ענת   שלו (גורדון) חביבה   שלמון (סולומון) יורם
שילה (טפר) יפה   שלוין (הלוי) אלקה   שלמון יזהר משה
שילוני (רפפורט) יהודית   שלום (מזובר) אורה   שלף (ברזילי) יהודית
שינברג (סגל) קציעה   שלום אסתר   שם טוב (בנדורי) נורית
שינפלד (יעקבזון) שרה   שלום רחמים   שם טוב (שער) נירה
שינקהייט (בירגר) יהודית   שלומוביץ מיכאל   שם טוב (חפיף) ענת
שינקמן (יזרעאל) שרה   שלוש (בארי) מרים   שמאי אברהם
שיף (גינזבורג) חסיה   שלוש (גרפינקל) רחל   שמאי אברהם אבי
שיף ישורון   שלזינגר (פוטרמן) שרה   שמאי יגאל
שיף מידד   שליט אליהו ליב   שמאי יוסף יוסי
שיפמן (בירגר) אורלי   שליט מרדכי מקסימיליאן   שמאי מרדכי מוטי
שיפמן (גרינברג) ברכה   שליט ציפרין לאה   שמאי נתן
שיקלושי (שרעבי) יהודית   שליט"א זמיר   שמאי סאלי שרה
שירן (אבישי) רבקה   שליטא דוד   שמואלוב מאיר חיים
שכטר משה   שליטא (ציגלרויט) עדה   שמואלוב שמעון אלכסנדר
שלגי זאב   שלימוביץ גיטל   שמואלי (מזרחי) טלי
שלגי יוסף ספי   שלינגבוים יוסף   שמוטקין (לנדוי) טובה
שלגי (קפלן) לאה   שלמה (סולימן) שמעון   שמוטקין שלום