איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שאלתיאל סמי   שובלי עמיאל   שור (פוחצ'בסקי) יונה
שבח אורי   שובלי שמחה   שור שוחט (פרימן) בת שבע
שבילי יחיאל   שובלי שמעון   שורץ אליהו מאיר
שבלונפלד (גרינברג) רחל   שווארץ (רויטר) רבקה   שורצברג הראל
שבתאי (סמיטנקה) שרה   שוויקה (פורמן) דליה   שורצברג (בראון) נירה
שגב (לוי) מיכל (גרציה)   שווקה פילוסוף (יעקובי) אסתר   שורצברג (היינמן) עליזה
שגיא (קורן) אורנה   שוורץ (וינדמן) עדנה   שורק איל
שגיב (סמיטנקה) מרדכי   שוורץ (גרינשפון) צפורה   שורק גיא
שגיב (סמיטנקה) ציון   שוכמן חוה   שורק (אבן) חרמונה
שדה (פלדמן) דניאל דני   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה   שורק (וינברג) טובי
שדה (פלדמן) שלמה   שולוחוביץ (אתיאל) תחיה   שורק מיכל
שדמון (טופורובסקי) עטרה   שולמן אריה   שורק עפר
שוב (סגל) בלהה   שולמן זאב   שחורי (אפרים) רחל
שובינסקי (בסקינד) יעל   שולמן (יצחק) מישאלה   שחין יושבת
שובל (כהן) מרים   שומרון (זינר) גאולה   שחם מיה
שובל (גולדין) שושנה   שוסהיים יהושע   שחם ניצן
שובלי חיים   שוסהיים שלמה   שחם רועי
שובלי חניאל   שוסטר אבשלום אבי   שחם (קחם) שלמה
שובלי יוסף יוסי   שועלי (מזובר) רינה   שחם שלגי (ביגלאייזן) נורית
שובלי יעקב   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל   שחר גולן