איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ריסקין ראובן   רפפורט (סלומון) חנה   רשף אסף
ריסקין רחל   רפפורט משה   רשף ארבל
רכטמן (כהן) הדס   רפפורט (אלוני) נירה   רשף (רטנר) גדעון
רכטמן יהודה   רפפורט שי   רשף גיל
רכטמן מאשה   רץ (הורביץ) דינה   רשף הדר
רכטמן שושנה   רצ'בסקי אהרון   רשף יהב
רכטמן שמואל   רצון אהובה   רשף (גורפינקיל) יעל
רכס (מלמד) מרים   רצון אלה אסתר   רשף (פרשקובסקי) ישעיהו
רמון (רוטשילד) אורי   רצון בנימין   רשף ליאור
רמז (שורץ) ורדה   רצון זכריה   רשף (שפירא) רחל
רמז (זמסקי) רם   רצון חיים   רשף תמר
רמתי (סדומסקי) אורה   רצון יוסף
הורים: משה, לאה; בת זוג: מזל; לידה: 1918
  שאול ניסים
רסינסקי דב   רצון יוסף
הורים: בנימין, חביבה; בת זוג: מיכל; לידה: 1954
  שאולוב (אברמוב) מלכה
רסינסקי עוזי   רצון יניב משה   שאולי (מזרחי) שרה
רסינסקי (רוזנר) רבקה   רצון מזל   שאלתיאל אביחי
רפאל (וינטר) מירי מרים   רצון עופר   שאלתיאל יאיר
רפופורט (גולדנזון) בתיה   רצון ציון   שאלתיאל יהודה
רפפורט אברהם ארתור   רצון שלום   שאלתיאל יום טוב
רפפורט אבשלום   רצון לדרפיין בת שבע   שאלתיאל יעקב ג'קו
רפפורט דוד   רקובסקי (בורובסקי) חסידה   שאלתיאל מאיר