איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רקובסקי (בורובסקי) חסידה   שבח אורי   שובלי שמחה
רשף אסף   שבילי יחיאל   שובלי שמעון
רשף ארבל   שבלונפלד (גרינברג) רחל   שווארץ (רויטר) רבקה
רשף (רטנר) גדעון   שבתאי (סמיטנקה) שרה   שוויקה (פורמן) דליה
רשף גיל   שגב (לוי) מיכל (גרציה)   שווקה פילוסוף (יעקובי) אסתר
רשף יהב   שגיא (קורן) אורנה   שוורץ (וינדמן) עדנה
רשף (גורפינקיל) יעל   שגיב (סמיטנקה) מרדכי   שוורץ (גרינשפון) צפורה
רשף (פרשקובסקי) ישעיהו   שגיב (סמיטנקה) ציון   שוכמן חוה
רשף ליאור   שדה (פלדמן) דניאל דני   שולברג בלקין (אלישיב) אראלה
רשף (שפירא) רחל   שדה (פלדמן) שלמה   שולוחוביץ (אתיאל) תחיה
שאול ניסים   שדמון (טופורובסקי) עטרה   שולמן אריה
שאולוב (אברמוב) מלכה   שוב (סגל) בלהה   שולמן זאב
שאולי (מזרחי) שרה   שובינסקי (בסקינד) יעל   שולמן (יצחק) מישאלה
שאלתיאל אביחי   שובל (כהן) מרים   שומרון (זינר) גאולה
שאלתיאל יאיר   שובל (גולדין) שושנה   שוסהיים יהושע
שאלתיאל יהודה   שובלי חיים   שוסהיים שלמה
שאלתיאל יום טוב   שובלי חניאל   שוסטר אבשלום אבי
שאלתיאל יעקב ג'קו   שובלי יוסף יוסי   שועלי (מזובר) רינה
שאלתיאל מאיר   שובלי יעקב   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
שאלתיאל סמי   שובלי עמיאל   שור (פוחצ'בסקי) יונה