איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפלבוים יוסף יוסי   אקוה (יהוד) דבורה   אריה אברהם
אפלבוים נאוה   אקוה חביבה   אריה אברהם ניסים
אפלשטיין (ביקל) עתליה   אקוה יהודה   אריה אליהו משה
אפרים אופיר   אקוה סעדיה   אריה (יעקובי) אסתר
אפרים איל   אקוה שמחה   אריה גבריאל
אפרים (מזרחי) חנה   אקוה שמעון   אריה יעקב
אפרים יעקב   אקוה תמר   אריה יצחק
אפרים יצחק   אקשטיין (בובשובר) לאה   אריה יצחק מאיר
אפרים שאול
הורים: אברהם, שרה; לידה: 1951
  ארבל גדעון גידי   אריה מיכאל שמואל
אפרים שאול
הורים: יעקב, ז'קלין; בת זוג: אילנה; לידה: 1967
  ארבל (מאירוביץ) לאה   אריה מרדכי
אפרת (רפפורט) אהוד   ארבל (בן כהן) רות   אריה משה
אפרת (רפפורט) עדי   ארזי אביטל טלי   אריה ניסים
אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ארזי (כהן ארזי) אסף   אריה (מוסאל) רחל
אפרתי (דגון) מירה   ארזי (גולדשטיין) אסתר   אריה רפאל
אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה   ארזי (צמיר) יונה   אריה רפאל חיים
אפרתי (עומסי) צפורה   ארזי עובד   אריה שלמה
אפשטיין (רפפורט) אסתר   ארטין יפה   אריה שפרה
אפשטיין (שורצשטרק) חסידה   אריאב (אוזי) יעקב יקי   ארליך יצחק
אפשטיין מיכל   אריאב (אוזי) עוזי   ארליכמן (רפפורט) פנינה פסיה
אקוה אבנר   אריאלי (ברקוביץ) צפרירה   ארנון (כהן עיראקי) אהרון