איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפל (מרימס) עטרה   אפשטיין (רפפורט) אסתר   ארזי אביטל טלי
אפלבאום (זילברמן) דליה   אפשטיין (שורצשטרק) חסידה   ארזי (כהן ארזי) אסף
אפלבוים טל   אפשטיין מיכל   ארזי (גולדשטיין) אסתר
אפלבוים יוסף יוסי   אקוה אבנר   ארזי (צמיר) יונה
אפלבוים נאוה   אקוה (יהוד) דבורה   ארזי עובד
אפלשטיין (ביקל) עתליה   אקוה חביבה   ארטין יפה
אפרים אופיר   אקוה יהודה   אריאב (אוזי) יעקב יקי
אפרים איל   אקוה סעדיה   אריאב (אוזי) עוזי
אפרים (מזרחי) חנה   אקוה שמחה   אריאלי (ברקוביץ) צפרירה
אפרים יעקב   אקוה שמעון   אריה אברהם
אפרים יצחק   אקוה תמר   אריה אברהם ניסים
אפרים שאול
הורים: אברהם, שרה; לידה: 1951
  אקרמן שלמה   אריה אליהו משה
אפרים שאול
הורים: יעקב, ז'קלין; בת זוג: אילנה; לידה: 1967
  אקשטיין (בובשובר) לאה   אריה (יעקובי) אסתר
אפרת (רפפורט) אהוד   ארבל גדעון גידי   אריה גבריאל
אפרת (רפפורט) עדי   ארבל (מאירוביץ) לאה   אריה יעקב
אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   ארבל (בן כהן) רות   אריה יצחק
אפרתי (דגון) מירה   ארום אשר   אריה יצחק מאיר
אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה   ארום חיה   אריה מיכאל שמואל
אפרתי (עומסי) צפורה   ארונס יעקב   אריה מרדכי
אפשטיין אליהו   ארונס נאוה   אריה משה