איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רונן (גורלסקי) מאירה   רז (מורג) קרן   רייבר (חבקין) דבורה
רונן מיכל   רזי יוסי   רייזלר (שרון) דפנה
רונן רות   רזינסקי (שנק) בתיה   רייטר (לזובסקי) דיצה
רונן רוזנבאום (סגל) תמר   רזינסקי הילי   רייטר (לוקשין) חוה
רוס (וקסלר) שולה   רזניק אסף   רייטר רוני
רוסטמי (עראקי) נירה   רחבי אהרון   רייכהרט יעקב ישראל קובי
רופא אילן   רחבי מרגלית   רייכהרט קרן
רופא יהושע   רחמים (אביוב) נעמה   ריינגולד איתמר
רופא (אברמוב) רחל   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה   ריינגולד גדי
רושקובסקי (ארליך) לאה   רחמן (כהן) שמחה   ריינגולד דני
רותם (כהן) בינה   רטנר אהרון   ריינגולד ליאור
רותם (כתריאל) מרים   רטנר אופירה   ריינגולד נופר
רז (ניר) אהובה   רטנר אייל   ריינגולד עומרי
רז (בורק) אילנה   רטנר אלון   רייס (מוסאל) דינה
רז אליהו   רטנר עמירם   רייס (סגל) מתילדה
רז (מזרחי) אריה   רטנר רונן   ריכטר יצחק
רז בן אבי   רטנר (פרימן) רחל   רימון (יעקובוביץ) עדנה
רז (בצר) טל   ריבק (ברינקר) חנה   רימר (עומסי) מרים
רז יעקב   ריבקינד אברהם אבי   רינצלר (רבינוביץ) צפורה
רז (מזרחי) משה   ריטר (וינטר) דורית   ריסל ישראלה