איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוטשילד דוד יחזקאל   רון (אוסטשינסקי) עדנה   רז בן אבי
רוטשילד דני   רון ענת שרה   רז יעקב
רוטשילד דפנה   רון (צימלגיסר) פנינה פסיה   רז (מזרחי) משה
רוטשילד (שור) מאירה   רונן (קאושנסקי) אברהם   רז (מורג) קרן
רוטשילד נורית   רונן (רוזנשטיין) ישעיהו שייקה   רזי יוסי
רויטר (פוחצ'בסקי, יניב) ורדית שרון   רונן (גורלסקי) מאירה   רזינסקי (שנק) בתיה
רויטר יעקב יוסף   רונן מיכל   רזינסקי הילי
רויטר ניר ירחמיאל   רונן רות   רזניק אסף
רויטר נעם   רונן רוזנבאום (סגל) תמר   רחבי אהרון
רויטר עמית   רוס (וקסלר) שולה   רחבי מרגלית
רויטר ערן צבי   רוסטמי (עראקי) נירה   רחמים (אביוב) נעמה
רויטר שי   רופא אילן   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
רוכברגר (טביב) נעמי נעימה   רופא יהושע   רחמן (כהן) שמחה
רוכמוטר (זקס) מרים   רופא (אברמוב) רחל   רטנר אהרון
רוכמן (גורה) רות   רושקובסקי (ארליך) לאה   רטנר אופירה
רון ארז   רותם (כהן) בינה   רטנר אייל
רון (יזרעאל) טובה   רותם (כתריאל) מרים   רטנר אלון
רון (שקובסקי) יעל   רז (ניר) אהובה   רטנר עמירם
רון לאורה   רז (בורק) אילנה   רטנר רונן
רון מלכה   רז אליהו   רטנר (פרימן) רחל