איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזן (רוזין) מתניה   רוט (קוזי) מרים   רויטר (פוחצ'בסקי, יניב) ורדית שרון
רוזן (קזושנר) שולמית   רוט שמואל   רויטר יעקב יוסף
רוזנבאום (כהן) פנינה   רוטמן ברוך   רויטר ניר ירחמיאל
רוזנבאום רוני   רוטמן (כהן) נילי   רויטר נעם
רוזנברג (ניימן) בתיה   רוטמן (מן) נעמה   רויטר עמית
רוזנטל גד אלכסנדר   רוטנברג אילן   רויטר ערן צבי
רוזנטל דן   רוטנברג איתי   רויטר שי
רוזנמן איתן   רוטנברג יענקלה יעקב   רוכברגר (טביב) נעמי נעימה
רוזנמן (אלגיסר) עמליה   רוטנברג ישראל שרוליק   רוכמוטר (זקס) מרים
רוזנמן רמי   רוטנברג שמעון   רוכמן (גורה) רות
רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר   רוטנשטיין (סגל) יעל   רון ארז
רוזנפלד (גורדון) יהודית   רוטקובסקי (אורנשטיין) דליה   רון (יזרעאל) טובה
רוזנפלד יחיאל   רוטשטיין אוריאל   רון (שקובסקי) יעל
רוזנשטיין (גומולקה) אתי   רוטשטיין (טולמצקי) רותי   רון לאורה
רוחה אורית   רוטשילד גבריאל גבי   רון מלכה
רוחה יצחק   רוטשילד דוד יחזקאל   רון (אוסטשינסקי) עדנה
רוחה נעם   רוטשילד דני   רון ענת שרה
רוחלין עמי סמך אלף   רוטשילד דפנה   רון (צימלגיסר) פנינה פסיה
רוחלין שלום   רוטשילד (שור) מאירה   רונן (קאושנסקי) אברהם
רוט מאירה   רוטשילד נורית   רונן (רוזנשטיין) ישעיהו שייקה