איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רהב (סולימן) עובדיה בדי   רוזין (פובימברובסקי) צילה   רוחה יצחק
רובאס מחלוף   רוזן אדם   רוחה נעם
רובין (בן יעקב) חנה   רוזן (רוזין) אליעזר   רוחלין עמי סמך אלף
רובינשטיין (פישצנר) מרים   רוזן אלישיב דב   רוחלין שלום
רובינשטיין (פקולה) שפרה   רוזן (בובשובר) דליה   רוט מאירה
רובשקין (כהן) שושנה   רוזן (רוזין) מתניה   רוט (קוזי) מרים
רוגוטנר מנשה   רוזן (קזושנר) שולמית   רוט שמואל
רוגוטנר (סניור) צפורה   רוזנבאום (כהן) פנינה   רוטמן ברוך
רוגושקה (מלין) מיכאלה   רוזנבאום רוני   רוטמן (כהן) נילי
רוגל מיכאל   רוזנברג (ניימן) בתיה   רוטמן (מן) נעמה
רודה (מזרחי) רבקה   רוזנטל גד אלכסנדר   רוטנברג אילן
רודן אביב   רוזנטל דן   רוטנברג איתי
רודן דרור   רוזנמן איתן   רוטנברג יענקלה יעקב
רווח (שרר) סיגל   רוזנמן (אלגיסר) עמליה   רוטנברג ישראל שרוליק
רוז'נסקי מרדכי   רוזנמן רמי   רוטנברג שמעון
רוזיליו מאיר   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר   רוטנשטיין (סגל) יעל
רוזין אורי   רוזנפלד (גורדון) יהודית   רוטקובסקי (אורנשטיין) דליה
רוזין גדעון   רוזנפלד יחיאל   רוטשטיין אוריאל
רוזין היימן משה   רוזנשטיין (גומולקה) אתי   רוטשטיין (טולמצקי) רותי
רוזין חנה   רוחה אורית   רוטשילד גבריאל גבי