איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קמחי (מילהלטר) חיים   קצוביץ (גולדברג) יעל   קרישבסקי אברהם אלברט
קמחי (כהן) צפורה   קצורין (בולקינד) תמר נחמה   קרלינר (סיבהי) כרמלית
קמפינסקי (איזה) ישראל   קציר (היינמן) עפרה   קרלן אמיר
קמפינסקי עופר   קראוזה (עיני) שולה   קרלן גלעד
קן ציפור זרובבל   קראוזמן מורן (זמיר בולר) נירה   קרלן עוזיה עוזי
קנדר (כהן) אלישבע   קראוס אביב   קרלן עמנואל
קנטור (סיבהי) אסתר   קראוס (טביב) בת שבע   קרלן שרון
קנר חיים נתנאל   קראוס דרור   קרניאל אורי
קס (מרקוביץ) אילנה   קראוס (רוזנטל) צפורה   קרניאל (לוקשין) ברכה
קסטוריאנו (שאלתיאל) כוכבה   קרויזמן (גרינבלט) אסתר   קרנר (אלוין) אבינעם
קסטנבאום (רסינסקי) טלי   קרויזמן דני   קרנר (נורמן) נחמיה
קסלר (שאלתיאל) ענת   קרויזמן (סגל) רותי   קרנר (זינגר) פנינה
קפולסקי חיים   קרוין טובה   קרנר (הלל) שרה
קפלון (לוין) דליה   קרומר (סגל) דבורה   קרסל (כהן ארזי) פלורה
קפלון עודד   קרוק עדנה   קרסנובסקי יצחק
קפלן אילון   קרוק קורמן אהובה   קרסנובסקי שלמה
קפלן אסף   קריגר יריב   קרסנשטיין עמנואל
קפלן בן עמי   קריינין (וינברג) סוניה   קרסנשטיין צפורה
קפלן (דשבסקי) נילי   קריצמן (מאירי) איריס   קרפט (בן אפרים) מלכה
קפלן (גולדמן) פשה בטי   קריצמן יוסף   קרצ'בסקי בן ציון