איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קזושנר פסח   קירז'נר (סלומון) אתיל אסתר   קליביצקי גיל
קחם בנימין   קירז'נר חיים   קליביצקי יעקב
קחם הדר   קירז'נר יהודה   קליביצקי יצחק
קחם יעל   קירז'נר יוסף   קליביצקי (קנטור) עטרה קריינדיל
קחם מאיר   קירז'נר יעקב   קליין (סולימן) אסתר
קחם עדי   קירז'נר שמעון   קליין (גבע) מרב
קטוביץ אברהם גד   קירש (גולדין) רבקה   קליין (קירז'נר) רות
קטוביץ מיכאל   קלדרון אהרון
הורים: שלמה, רחל; בת זוג: שפרה; לידה: 1943
  קליין (אנגלברג) שרה
קטלובסקי שמואל   קלדרון אהרון
הורים: דוד, רחל; בת זוג: אסתר; לידה: 1938
  קליינמן (אברוך) חווה
קיגל (בר נתן) ענת   קלדרון ברוך   קליינמן נחמה
קיכלר (מנשירוב) חנה   קלדרון יעקב   קליינרד (יודלביץ) רחל
קינר (קליביצקי) יחזקאל   קלדרון ישראל   קלימקר (פובימברובסקי) טובה
קיסר (שניאור) רבקה   קלדרון (רבינוביץ) מיכל   קלינגמן (בנדר) עליזה
קיפניס (לובמן) מרים   קלדרון מרדכי   קלמן (פדר) רחל
קיפניס שי   קלדרון משה   קלמפנר (ברזובסקי) סגולה
קיפרמן (סולימן) אסתר   קלדרון (לונדון) רחל   קלנר (וקסלר) דורית
קירז'נר אברהם
הורים: יהודה, מלכה; בת זוג: יהודית; לידה: 1941
  קלדרון שלמה
הורים: אהרון, אסתר; בת זוג: רחל; לידה: 1913
  קלנר (כץ) מרים
קירז'נר אברהם
הורים: יצחק, חסיה; לידה: 1918
  קלדרון שלמה
הורים: דוד, רחל; לידה: 1934
  קלס אבינעם
קירז'נר אברהם אייבי   קלוצמן רותי   קלס אורי
קירז'נר אליהו   קלורפיין (בן זאב) חגית   קלס אמנון