איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר פנחס   אלקיים יחיאל   אנגרט (אייזן) רותי
אלמוג (חיסין) אברהם   אלקיים לאה   אנוקוב אמנון
אלמוג איתן   אלקיים מאיר   אנטין יגאל
אלמוג (שי) אלי   אלקיים רחמים   אנטין (ניר) ניצה
אלמוג ארז   אלקיים שושנה   אניספלד (קטלובסקי) חיה
אלמוג (אברוצקי) דורון   אלקלעי (סיאני) שושנה   אניספלד (מאירוביץ) חנה
אלמוג (הד) דידי פרידה   אלרואי (בלקינד) אולגה   אניספלד יצחק
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   אלרן (צור) אסתר   אנציקובסקי אהוד
אלמוז קיוויתי (זייצוב) זיוה   אלרן (קסנר) קיילי   אסא כוכבה
אלמוזנינו אלחנן   אמבר (בידק) עדו   אסא כרמלה
אלמישלי (שריג) אורה   אמזל (מהצרי) אורה   אסא (אריה) צפורה
אלמליח (צ'רנוב) זהבה   אמיר (אסא) זהבה   אסא (אריה) שרה
אלמליח (צ'רנוב) שושנה   אמיר (אהרונסון) תמר   אסיאס (ברקוביץ) אהובה
אלפיה (ג'דה) אסתר   אמיתי אביעזר   אסף (אשפיז) דימונה
אלפנדרי דוד   אמיתי מרים   אפוטה אפרתי (סינואני) ליאורה
אלפנדרי חיים   אמיתי (בובשובר) נירה   אפל (בירגר) דורית
אלקובי (מזרחי) זהבה   אנגל צביקה   אפל (מרימס) עטרה
אלקיים אברהם מאיר   אנגלברג רות   אפלבאום (זילברמן) דליה
אלקיים אהרון   אנגלנדר (גיסין) ורדה   אפלבוים טל
אלקיים אליהו   אנגלשטיין (עפארי) זמירה   אפלבוים יוסף יוסי