איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אזולק (לוי) רות   אילני (לוינשטיין) אילת   אלון (כהן) שרה
אחיעז (בן יעקב) רותי   אילני (אוליבנבוים) דניאל   אלוני (קלדרון) דינה
אחרק (שרעבי) יוכבד   אילת (עוקשי) רוחמה   אלוני יאיר
אטדגי (בן אליעזר) אסתר אתי   אימרגוט (יהוד) יהודית   אלוני (ויצברג) יהודית דיתה
אטיאס (זינר) יפעת   איסקוב צבי אליהו   אלוני מרים מיקי
איגר (אייכהולץ) נגה   איריס (גיספן) איריס   אלוני רחל
אידלשטיין (בלקינד) מאירה   איתן (פופל) אברהם   אלוני (אלטבאור) שחר
איזנברג אילן   איתן (גולי) יחיאלה תמר   אלוני שרגא
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   אלבז איתן   אלוני (מלמוד) שרה
איזנברג הלל   אלבז (רויטר) יעל אלית   אלטמן (פפנהיים) אלישבע
איזנברג (גלובצ'יק) רוני   אלבז ענבל   אליזוב דניאל
הורים: מיכאל, שרה; בת זוג: הנרייט; לידה: 1946
איזקסון (מזי"א) מרגלית   אלבר גרשון   אליזוב דניאל
הורים: שמואל, חוה; בת זוג: דבורה; לידה: 1959
איטינג (פרלמן) לאה   אלבר יאיר   אליזוב יצחק
אייזן יוסף   אלגרנטי (כהן) יונה   אליזוב רפאל
אייזנברג רינה   אלדמע (בונדר) ברכה   אליסון (מרקוביץ) שמעון
איילון (הירשליר) דוד חיים   אלהרר (גרשונוביץ) מיכל   אלירז (סולימן) ג'מילה יפה
איילי (גורה) נעמי   אלוג'י (אברמוביץ) שרה   אלישיב גליל
איל אמציה   אלון (דוברובסקי) חנה   אלישיב (ויס) יצחק
איל עופר   אלון (ורטהיים) חסידה   אלישיב (בולקינד) נאוה שיינה
אילון (סגל) אביגיל   אלון (לאונר) ענת   אלכמיסטר יעקב