איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי   אברמוביץ (צלליכין) בתיה   אגבבה (מזרחי) רונית
אברוצקי מודי מרדכי   אברמוביץ זאב   אגוז (שניידר) גילה
אברוצקי ערן   אברמוביץ חגי   אגוזי אריה
אברוצקי רותם   אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אגוזי יריב
אבריצ'ר (שניאור) שרה   אברמוביץ (מיט) טובה   אגוזי (גורפיין) ליאורה
אברמוב (זלמנסון) אסתר   אברמוביץ יהושע   אגי מרדכי
אברמוב בן ציון   אברמוביץ יעקב   אגי רחל
אברמוב הרצל   אברמוביץ ישראל   אגם (גיבשטיין) יעקב
אברמוב יוסי   אברמוביץ (זינגר) לאה   אגם (לוסטרניק) כלילה
אברמוב יורם   אברמוביץ משה   אגסי שרה רבקה
אברמוב יצחק   אברמוביץ מתתיהו   אדורם (שוסטר) אמנון
אברמוב מיכה מיכאל   אברמוביץ נחמיה   אדנבורג (ג'דה) מרים
אברמוב ניר   אברמוביץ נתן   אדר (קפלן) שולמית
אברמוב נעם   אברמוביץ (מזרחי) עדנה   אהל (דודזון) תמר
אברמוב צבי   אברמוביץ צבי יעקב   אהרונוביץ (אפשטיין) דליה
אברמוב ציון   אברמוביץ ראשי רחל   אהרוני אברהם
אברמוב (ניסימוב) שרה שרי   אברמוביץ שלמה   אהרוני (סלומון) אורית
אברמוביץ אבא   אברמסון טוביה   אהרוני אליהו
אברמוביץ אריה ליב   אבשלום (גלוסקא) שושנה   אהרוני (מזרחי) אסתר
אברמוביץ בנימין   אבשלומוב (סיבהי) רחל   אהרוני (מלמד) הדסה