איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולן (מזרחי) מרדכי מוטי   גורדון משה   גושן (גוטשטיין) יעקב
גולן (מזרחי) משה   גורדון משה מושי   גזונטרמן (הלפרין) אריאלה
גולן (זיכל) עדנה   גורדון פסח   גזית (גלזר) יוסף יוסי
גולן (מזרחי) עוזיאל עוזי   גורדון ראובן יוסף   גזית (מורגנשטרן) לאה
גולן (חיטרוש) תקוה   גורדון (קירז'נר) רבקה   גטניו (קלדרון) פרחיה
גולני עמוס   גורדון רחל   גיא (אגי) אהרון רוני
גומולקה (זוסמן) דבורה   גורדון (שליט) רחל   גיא (פיכטלברג) נורית
גומולקה מרים   גורדון שמשון   גיבשטיין (רוזין) בלה בלהה
גור (פכטר) פנינה   גורה עודד   גיבשטיין חנניה
גור אריה יוסף יוסק'ה   גורודיסקי (מיוחס) דרורה   גיבשטיין יהושע
גורדון אבי   גורודנציק (קירז'נר) לאה   גיבשטיין סלומון עירית רחל
גורדון אברהם   גורליק אורי   גיבשטיין שרר לימור
גורדון אבשלום   גורליק (חוינה) עדנה   גיל (ג'מילי) חנניה
גורדון אורי   גורן ארי   גיל (קמפינסקי) טובה
גורדון אליהו   גורן חיים   גיל ליאור
גורדון זאב   גורן (פרנס) שרה   גיל (ג'מילי) עובדיה
גורדון זהר   גורן בר (גורנברג) אבי   גינדי אברהם
גורדון (גרשברג) טמירה   גורפיין אורי   גינדי (פלדזון) אלומה
גורדון יצחק   גורפיין (שלומוביץ) שרה   גינדי יגאל
גורדון מרדכי   גורפינקל (ירושלמי) חנה   גינדי (קובי) יעקב