איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטפריד (הרצברג) מיה   גולדברג שלמה   גולדשטיין מתיתיהו
גוטרמן (ארליך) שרה   גולדברג שלמה סול   גולדשטיין צלילה
גוטשטיין יצחק חקי   גולדין בנימין   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה   גולדין זלמן   גולדשמיט יהודית
גולדברג אמנון   גולדין רבקה   גולי אמנון
גולדברג בן ציון   גולדמן דוד   גולי בנימין
גולדברג דבורה   גולדמן מוריס   גולי דוד
גולדברג דינה דבורה   גולדמן מרדכי מוטי   גולי יאיר
גולדברג העני   גולדמן צבי   גולי יוסף
גולדברג חנה   גולדנברג אברהם   גולי יעקב
גולדברג (ברדן) יעל   גולדנברג יעקב   גולי יצחק
גולדברג ישראל   גולדנברג מאיר וולף   גולי מרדכי
גולדברג ישראל חיים   גולדנברג משה מוסה   גוליברודה דוד
גולדברג מנחם   גולדנזון יגאל   גוליק (אריה) נעמי
גולדברג נחמה   גולדנזון משה אבא   גולן (גורלסקי) הילה
גולדברג עטרה   גולדנסקי בני   גולן (מזרחי) חגית
גולדברג (סיאני) פנינה   גולדנסקי (זוסמן) רחל   גולן (אברמוביץ) טלי
גולדברג צבי הירש   גולדנסקי רם   גולן (ג'מילי) יהודה
גולדברג צביה   גולדשטיין אבשלום   גולן (גלובצ'יק) יוסף
גולדברג צילה סיליה   גולדשטיין מנחם   גולן יורם