איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן שמואל אברהם   בנימיני (גורדון) נחמה   בק שלום
בן שמואל יעקב קובי   בנקובסקי (ליבר) אפרת   בק שלמה
בן שמחון גבריאל גבי   בנרף (בונדר) נחמה   בקיש (הלוי) יפה
בן שמחון יעקב אריה   בסון (שרר) עליזה   בקל (אביוב) דליה
בן-יעקב (גולדברגר) ישראל   בסן (פירסט) מיכאלה   בקסר שלמה
בן-עמי (סולימן) רות   בסקינד יגאל   בקר אבשלום
בנאי (אביצור) רחל   בסקינד נדב-עמינדב   בקר אלכסנדר
בנארי (קלוצמן) אורלי   בסקינד (צלליכין) רוחמה   בקר ארנה
בנארי יעקב   בעדני מרים   בקר (גורודצקי) גילה
בנדורי אמיר   בעדני משה   בקר דרור
בנדורי ברוך   בצר (בלכר) אריה   בקר (בן זאב) חסידה
בנדורי מידד   בצר (בלכר) יגאל   בקר יגאל
בנדורי עודד   בצר (בלכר) עזי   בקר יהודה
בנדורי (אנגל) עליזה   בק טובה   בקר יהודית
בנדורי (פרנקל) רונית   בק יעקב   בקר יעקב
בנדר אריה אריק   בק ישראל   בקר (וינר) מיכאלה אלה
בנטון (בן זאב) אצילה   בק משה   בקר מנחם ממי
בנימיני אורי   בק נחום   בקר עמנואל
בנימיני אלישע   בק (טביב) ציונה   בקר (גינצבורג) פילה פליציה
בנימיני גדעון   בק שושנה   בקר צביה