איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן לוי (מזרחי) בתיה   בן צבי (הרשקוביץ) אילן   בנדורי (פרנקל) רונית
בן ליאור (נגר) מאירה   בן צבי (נוימן) איריס   בנדר אריה אריק
בן משה אברהם   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנטון (בן זאב) אצילה
בן משה ארי   בן צבי יעקב   בנימיני אורי
בן משה (קוזי) ליאורה   בן צבי (וישנבסקי) מנחמה   בנימיני אלישע
בן נאים (יזרעאל) אביגיל   בן שחר (לוינברג) אילנה   בנימיני גדעון
בן עוזיאל (אריה) רבקה   בן שמואל אברהם   בנימיני (גורדון) נחמה
בן עזר (זהבי) חנה   בן שמואל יעקב קובי   בנקובסקי (ליבר) אפרת
בן עזרא (מוגרבי) רחל   בן שמחון גבריאל גבי   בנרף (בונדר) נחמה
בן עמי אדי   בן שמחון יעקב אריה   בסון (שרר) עליזה
בן עמי אוריאל   בן-יעקב (גולדברגר) ישראל   בסן (פירסט) מיכאלה
בן עמי (יודילוביץ) חובב   בן-עמי (סולימן) רות   בסקינד יגאל
בן עמי (יודילוביץ) חירם   בנאי (אביצור) רחל   בסקינד נדב-עמינדב
בן עמי (דרובין) מרים   בנארי (קלוצמן) אורלי   בסקינד (צלליכין) רוחמה
בן עמי (בן דב) ענת   בנארי יעקב   בעדני מרים
בן עמי (יודילוביץ) שם   בנדורי אמיר   בעדני משה
בן פורת (בצר) עמית   בנדורי ברוך   בצר (בלכר) אריה
בן פרז גיל   בנדורי מידד   בצר (בלכר) יגאל
בן פרז טל   בנדורי עודד   בצר (בלכר) עזי
בן פרז (בקר) ליאורה   בנדורי (אנגל) עליזה   בק טובה