איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן דור (בונדר) אהרון   בן ליאור (נגר) מאירה   בן צבי (נוימן) איריס
בן דור אורן   בן משה אברהם   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה
בן דור (בונדר) דן   בן משה ארי   בן צבי יעקב
בן דור יעקב   בן משה (קוזי) ליאורה   בן צבי (וישנבסקי) מנחמה
בן דור (ביגלמן) נירית   בן נאים (יזרעאל) אביגיל   בן שחר (לוינברג) אילנה
בן דור (בונודו) עזרא עזי   בן עוזיאל (אריה) רבקה   בן שמואל אברהם
בן הרוש (עובד) חוה   בן עזר (זהבי) חנה   בן שמואל יעקב קובי
בן הריאל פריידה   בן עזרא (מוגרבי) רחל   בן שמחון גבריאל גבי
בן זאב אהרן רוני   בן עמי אדי   בן שמחון יעקב אריה
בן זאב שמואל   בן עמי אוריאל   בן-יעקב (גולדברגר) ישראל
בן זימרה (שרר) איריס   בן עמי (יודילוביץ) חובב   בן-עמי (סולימן) רות
בן חור ליאור   בן עמי (יודילוביץ) חירם   בנאי (אביצור) רחל
בן חור עודד   בן עמי (דרובין) מרים   בנארי (קלוצמן) אורלי
בן טובים (גולדנזון) נורית   בן עמי (בן דב) ענת   בנארי יעקב
בן טל (חרובי) רות   בן עמי (יודילוביץ) שם   בנדורי אמיר
בן יוסף משה   בן פורת (בצר) עמית   בנדורי ברוך
בן יוסף רענן   בן פרז גיל   בנדורי מידד
בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בן פרז טל   בנדורי עודד
בן כהן גדעון משה   בן פרז (בקר) ליאורה   בנדורי (אנגל) עליזה
בן לוי (מזרחי) בתיה   בן צבי (הרשקוביץ) אילן   בנדורי (פרנקל) רונית