איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן דוד אמנון   בן זאב אהרן רוני   בן נסים רחמים
בן דוד (סולימן) אסתר   בן זאב שמואל   בן נסים שלום
בן דוד ישראל   בן זימרה (שרר) איריס   בן עוזיאל (אריה) רבקה
בן דוד (מדמוני) מאירה   בן חור ליאור   בן עזר (זהבי) חנה
בן דוד משה   בן חור עודד   בן עזרא (מוגרבי) רחל
בן דוד (זייצוב) נירה   בן טובים (גולדנזון) נורית   בן עמי אדי
בן דוד (לוי) נצחיה   בן טל (חרובי) רות   בן עמי אוריאל
בן דוד (דודזון) עמיחי   בן יוסף משה   בן עמי (יודילוביץ) חובב
בן דוד (דודזון) עשהאל   בן יוסף רענן   בן עמי (יודילוביץ) חירם
בן דוד ראובן   בן יוסף שמואל   בן עמי (דרובין) מרים
בן דוד שושנה   בן יעקב (בסקינד) רוחמה   בן עמי (בן דב) ענת
בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בן עמי (יודילוביץ) שם
בן דור (בונדר) אהרון   בן כהן גדעון משה   בן פורת (בצר) עמית
בן דור אורן   בן לוי (מזרחי) בתיה   בן פרז גיל
בן דור (בונדר) דן   בן ליאור (נגר) מאירה   בן פרז טל
בן דור יעקב   בן משה אברהם   בן פרז (בקר) ליאורה
בן דור (ביגלמן) נירית   בן משה ארי   בן צבי (הרשקוביץ) אילן
בן דור (בונודו) עזרא עזי   בן משה (קוזי) ליאורה   בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה
בן הרוש (עובד) חוה   בן נאים (יזרעאל) אביגיל   בן צבי יעקב
בן הריאל פריידה   בן נסים זאב   בן צבי (וישנבסקי) מנחמה