איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן דב (לזנגה) צבי   בן הריאל פריידה   בן משה אברהם
בן דוד אמנון   בן זאב אהרן רוני   בן משה ארי
בן דוד (סולימן) אסתר   בן זאב שמואל   בן משה (קוזי) ליאורה
בן דוד ישראל   בן זימרה (שרר) איריס   בן נאים (יזרעאל) אביגיל
בן דוד (מדמוני) מאירה   בן חור ליאור   בן נסים זאב
בן דוד משה   בן חור עודד   בן נסים רחמים
בן דוד (זייצוב) נירה   בן טובים (גולדנזון) נורית   בן נסים שלום
בן דוד (לוי) נצחיה   בן טל (חרובי) רות   בן עוזיאל (אריה) רבקה
בן דוד (דודזון) עמיחי   בן יוסף משה   בן עזר (זהבי) חנה
בן דוד (דודזון) עשהאל   בן יוסף רענן   בן עזרא (מוגרבי) רחל
בן דוד ראובן   בן יוסף שמואל   בן עמי אדי
בן דוד שושנה   בן יעקב (בסקינד) רוחמה   בן עמי אוריאל
בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   בן כהן (פוחצ'בסקי) אפרת   בן עמי (יודילוביץ) חובב
בן דור (בונדר) אהרון   בן כהן גדעון משה   בן עמי (יודילוביץ) חירם
בן דור אורן   בן לוי (מזרחי) בתיה   בן עמי (דרובין) מרים
בן דור (בונדר) דן   בן לולו אליס   בן עמי (בן דב) ענת
בן דור יעקב   בן לולו ג'ולי   בן עמי (יודילוביץ) שם
בן דור (ביגלמן) נירית   בן לולו דניז דינה   בן פורת (בצר) עמית
בן דור (בונודו) עזרא עזי   בן לולו סוזן   בן פרז גיל
בן הרוש (עובד) חוה   בן ליאור (נגר) מאירה   בן פרז טל