איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן עמי (בן דב) ענת   בנדורי ברוך   בצר (בלכר) אריה
בן עמי (יודילוביץ) שם   בנדורי מידד   בצר (בלכר) יגאל
בן פרז גיל   בנדורי עודד   בק טובה
בן פרז טל   בנדורי (אנגל) עליזה   בק יעקב
בן פרז (בקר) ליאורה   בנדורי (פרנקל) רונית   בק ישראל
בן צבי (הרשקוביץ) אילן   בנדר אריה אריק   בק משה
הורים: ליפא, פראדל-פרידה; לידה: 1910
בן צבי (נוימן) איריס   בנטון (בן זאב) אצילה   בק משה
הורים: ישראל, אלטה בתיה; בת זוג: אידה; לידה: 1906
בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   בנימיני אורי   בק נחום
בן צבי יעקב   בנימיני אלישע   בק (טביב) ציונה
בן צבי (וישנבסקי) מנחמה   בנימיני גדעון   בק שושנה
בן שמואל אברהם   בנימיני (גורדון) נחמה   בק שלום
בן שמואל יעקב קובי   בנקובסקי (ליבר) אפרת   בק שלמה
בן שמחון גבריאל גבי   בנרף (בונדר) נחמה   בקיש (הלוי) יפה
בן שמחון יעקב אריה   בסון (שרר) עליזה   בקל (אביוב) דליה
בן-יעקב (גולדברגר) ישראל   בסן (פירסט) מיכאלה   בקסר שלמה
בן-עמי (סולימן) רות   בסקינד יגאל   בקר אבשלום
בנאי (אביצור) רחל   בסקינד נדב-עמינדב   בקר אלכסנדר
בנארי (קלוצמן) אורלי   בסקינד (צלליכין) רוחמה   בקר ארנה
בנארי יעקב   בעדני מרים   בקר (גורודצקי) גילה
בנדורי אמיר   בעדני משה   בקר דרור