איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(זרחוביץ) חיה   אביוב פנחס   אבל (דשבסקי) יעל
אבודי (שטראוס) חוה   אביוב (טביב) צביה   אבמרסון דבורה
אבולעפיה רפאל חיים   אביוב (כמוס) צפורה   אבן יעל
אבטיחי (רוזין) עפרה   אביוב רואי   אבן מתי
אביב (אביוב) יובל   אביוב (אברמוב) שגית   אבן כסף (זילברשטיין) אמנון
אביב (אביוב) עשהאל   אביוב שלמה   אבנור (קירשט) דליה
אביב (ווטרמן) צלה   אביצור (מלבסקי) מירה   אבני (שטורך) דפנה
אביב (שינברג) שפרה   אביצור שולמית   אבני (גוטניצקי) רחל
אביגד (ברזילי) חסידה   אבירם (מזרחי, בן משה) בני בנימין חי   אבני (אניספלד) רינה
אבידן (בן אהרון צדוק) רחל   אבירם גדעון   אברהם (הלוי) יוכבד
אבידר (פאפו) יונה   אבירם גרציה   אברהמי (שינדלר) אורה
אביוב אבשלום   אבירם חיים   אברהמי אלון
אביוב אהרון   אבירם (מזרחי) חיים   אברהמי (בן ארצי) דבורה
אביוב אליהו   אבירם (מזרחי) יהודה   אברהמי דובי
אביוב גד   אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברהמי (ג'מילי) מזל
אביוב לוי   אבירם משה   אברהמי (לוקשין) עוזי
אביוב ליאורה   אבירם נצחיה ויקטוריה   אברוך אביה אבי
אביוב מנשה   אבירם רבקה   אברוך דורון
אביוב משה   אבישי אהובה   אברוך (קליביצקי) מירה
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   אבישי אריאל   אברוך מרדכי