איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(זרחוביץ) חיה   אביוב פנחס   אבל (דשבסקי) יעל
אבודי (שטראוס) חוה   אביוב (טביב) צביה   אבמרסון דבורה
אבולעפיה רפאל חיים   אביוב (כמוס) צפורה   אבן יעל
אבטיחי (רוזין) עפרה   אביוב רואי   אבן מתי
אביב (אביוב) יובל   אביוב (אברמוב) שגית   אבן כסף (זילברשטיין) אמנון
אביב (אביוב) עשהאל   אביוב שלמה   אבנור (קירשט) דליה
אביב (ווטרמן) צלה   אביצור (מלבסקי) מירה   אבני (שטורך) דפנה
אביב (שינברג) שפרה   אביצור שולמית   אבני (אניספלד) רינה
אביגד (ברזילי) חסידה   אבירם (מזרחי, בן משה) בני בנימין חי   אברהם (הלוי) יוכבד
אבידן (בן אהרון צדוק) רחל   אבירם גדעון   אברהמי (שינדלר) אורה
אבידר (פאפו) יונה   אבירם גרציה   אברהמי אלון
אביוב אבשלום   אבירם חיים   אברהמי (בן ארצי) דבורה
אביוב אהרון   אבירם (מזרחי) חיים   אברהמי דובי
אביוב אליהו   אבירם (מזרחי) יהודה   אברהמי (ג'מילי) מזל
אביוב גד   אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   אברהמי (לוקשין) עוזי
אביוב לוי   אבירם משה   אברוך אביה אבי
אביוב ליאורה   אבירם נצחיה ויקטוריה   אברוך דורון
אביוב מנשה   אבירם רבקה   אברוך (קליביצקי) מירה
אביוב משה   אבישי אהובה   אברוך מרדכי
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   אבישי אריאל   אברוך צבי מרדכי צביקה