איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   היגינס (הלוי) רות
אברמסון (בלום) אהבה   בקר אסף   וינר (ברוכשטיין) נחמה
אברמסון (בלום) רחל   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   שקולניק (רוזנברג) טובה