איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   דודזון (גיסין) משה   מוגילבסקי מרדכי
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   זלצמן שרה   פובימברובסקי (טופורובסקי) בילה
גיסין אריה לייב   טופורובסקי יצחק ליב   פולק (סיקוף) חנה
גיסין ברנרד דב   לוין לנה הלנה