איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשבל מנחם יוסף   גלובצ'יק משה שמואל   וייסל רחל
בלכר סנדר   הורביץ (ברנשטיין) יונה   פישמן (גלובצ'יק) בתיה
גינצבורג דוד   וייסל יצחק   שפירא (גולדנברג) שרה