איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שניידרמן (לובמן) בלה   שפירא ראובן רוברט   שרשבסקי ברוריה
שניפר (תמרלין) צפורה   שפירא שרה   תאומים גרונה
שפירא אברהם ג'ורג   שפק אברהם    
שפירא צבי   שרגאי (ברוק) אסתר