איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קטלובסקי חיי   רבינוביץ בן עמי   רסינסקי יעקב
קטלובסקי משה   רבינוביץ חיים יצחק   רפפורט בוריס ברוך
קירז'נר חיה   רוז'נסקי אברהם מיכל   רפפורט (ברא) רחל
קישיוב יוחנן   רוז'נסקי (רוזנברג) שרה   שבח נחום
קלימקר דוד   רוחה אברהם   שור מאיר
קלמפנר לוי   רוחימוביץ בן ציון   שור (לובמן) פאניה
קנה (קזאן) מורה מרים   רוחימוביץ ברכה בוניה   שורץ (קלימקר) רחל
קנטר ישעיהו   רוחימוביץ מויסיי משה   שחר (שחרוביץ) שריה
קפלון יעקב   רוחלין (גיסין) נחמה   שטינברג משה
קרחילוב סלומון   רזובסקי סוניה   שטינברג (רויטבורד) פרידה
קריצמן דב   רזניק ישעיהו   שיימן פליקס
קרלין אברהם   רטנר אליעזר   שינקמן משה
קרני יצחק   רטנר אסתר   שלח (שולוחוביץ) חיים
קרניאל (לובמן) אידה יהודית   רטנר ישראל   שליט דב
קרצ'בסקי זינה   רטנר ראשי   שליטא נחמן
קרצ'בסקי יצחק   ריבלין (ליבין) שרה   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
רביוב גבריאל   ריבקינד ברטה   שמואלוב שמואל
רביוב שאול   רייזברג משה   שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה
רבינוב (רבינהוף) רחל   רייספלד (לבונטין) אלה   שנידר (שניידר) חיה
רבינוביץ אליהו   רכטמן מנחם   שנידר (שניידר) יוסף