איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קזושנר אברהם יחיאל   רביוב גבריאל   ריבלין (ליבין) שרה
קזושנר גיטל   רביוב שאול   ריבקינד ברטה
קזושנר יוסף   רבינוב (רבינהוף) רחל   רייזברג משה
קזנובסקי מנחם   רבינוביץ אליהו   רייספלד (לבונטין) אלה
קזרנובסקי מנחם   רבינוביץ בן עמי   רכטמן מנחם
קירז'נר חיה   רבינוביץ חיים יצחק   רסינסקי יעקב
קישיוב יוחנן   רוז'נסקי אברהם מיכל   רפפורט בוריס ברוך
קלימקר דוד   רוז'נסקי (רוזנברג) שרה   רפפורט (ברא) רחל
קלמפנר לוי   רוזנבלום צבי   שבח נחום
קנה (קזאן) מורה מרים   רוחה אברהם   שור מאיר
קנטר ישעיהו   רוחימוביץ בן ציון   שור (לובמן) פאניה
קפלון יעקב   רוחימוביץ ברכה בוניה   שורץ (קלימקר) רחל
קרחילוב סלומון   רוחימוביץ מויסיי משה   שחר (שחרוביץ) שריה
קריינין אברהם   רוחלין (גיסין) נחמה   שטינברג משה
קריצמן דב   רזובסקי סוניה   שטינברג (רויטבורד) פרידה
קרלין אברהם   רזניק ישעיהו   שיימן פליקס
קרני יצחק   רטנר אליעזר   שינקמן משה
קרניאל (לובמן) אידה יהודית   רטנר אסתר   שלח (שולוחוביץ) חיים
קרצ'בסקי זינה   רטנר ישראל   שליט דב
קרצ'בסקי יצחק   רטנר ראשי   שליטא נחמן