איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קזרנובסקי מנחם   רבינוב (רבינהוף) רחל   רייזברג משה
קטלובסקי חיי   רבינוביץ אליהו   רייספלד (לבונטין) אלה
קטלובסקי משה   רבינוביץ בן עמי   רכטמן מנחם
קירז'נר חיה   רבינוביץ חיים יצחק   רסינסקי יעקב
קישיוב יוחנן   רוז'נסקי אברהם מיכל   רפפורט בוריס ברוך
קלימקר דוד   רוז'נסקי (רוזנברג) שרה   רפפורט (ברא) רחל
קלמפנר לוי   רוזנבלום צבי   שבח נחום
קנה (קזאן) מורה מרים   רוחה אברהם   שור מאיר
קנטר ישעיהו   רוחימוביץ בן ציון   שור (לובמן) פאניה
קפלון יעקב   רוחימוביץ ברכה בוניה   שורץ (קלימקר) רחל
קרחילוב סלומון   רוחימוביץ מויסיי משה   שחר (שחרוביץ) שריה
קריינין אברהם   רוחלין (גיסין) נחמה   שטינברג משה
קריצמן דב   רזובסקי סוניה   שטינברג (רויטבורד) פרידה
קרלין אברהם   רזניק ישעיהו   שיימן פליקס
קרני יצחק   רטנר אליעזר   שינקמן משה
קרניאל (לובמן) אידה יהודית   רטנר אסתר   שלח (שולוחוביץ) חיים
קרצ'בסקי זינה   רטנר ישראל   שליט דב
קרצ'בסקי יצחק   רטנר ראשי   שליטא נחמן
רביוב גבריאל   ריבלין (ליבין) שרה   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
רביוב שאול   ריבקינד ברטה   שמואלוב שמואל