איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מלכוב אברהם   פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה   פרוסקובר (ברמן) מרים
מרגולין אסתר   פיין יצחק   פרידמן (גרוסמן) חיה שושי
מרגולין דוד   פינברג בוריס   פרידמן פנחס
מרגלית (כהנא) אטיה   פינברג (ציפרמן) ברטה   פרימן (אנגלישר) מרים
מרגלית דוד   פינברג מרקוס   פרימן שפרה
מרגלית (מרגוליס) משה   פינקלשטין (חיסין) דבורה   פרימן דרור (שמוקלר) מרים
מרימס דב   פינקלשטין נחום   פרסוב שמואל
נוימן (קרצ'בסקי) רבקה   פישביין מרדכי   צ'רקס אלימלך
נורדשטיין אלכסנדר   פישלזון יחזקאל   צוקר (שנורמן) מירה
נחמוני (קלמוביץ) מלכה   פישלזון ליב   ציבלין פלוא
ניימן (קוצ'רסקי) ברכה   פישר (ניימן) שרה חנה   ציבלין צילה
נימקובסקי זלמן   פלבסקי דוד   ציפינוק לאה
סימנסקי בוריס ברוך   פלדמן יוסף יעקב   צמדי אהרן
סיקוף אלחנן קוליה   פלוטקין חיים   צמח (קרופניק) משה
סיקוף שניאור זלמן   פלום (בלומן) רחל   צמרי (וולובלסקי) איסר
סמול (שמוליצנסקי) ליב ליאון   פליגלמן (זלצמן) רחל   צרשנר נתן
עדיני ישראל   פניק דוד   קבשנבסקי חיים
עמיאל (קרישבסקי) צפורה צלה ססיל   פסקל (טופורובסקי) מאשה מניה   קדישמן ישראל
פומרנץ יוסף   פרומקיס חיים   קוהוסוב אהרון
פוסוסורסקי (חן טוב) חנה   פרומקיס יעקב   קוטלובסקי חיי