איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יעקובי (מוגילבסקי) רחל   לובצקי אלטה   לילינבלום שלמה
יעקובי הלוי לאה   לובצקי עדה   לימן (פיס) אהובה
יצחקי (שאצקי) זיסל   לוטן (מורבין) אסתר   ליפקוביץ (טופורובסקי) רבקה
יצחקי יצחק   לוטן אריה   ליפקין משה
יצחקי מרים   לוין (טויבר) אסתר   לישנסקי (פרדקין) גאולה
כהן (בן הלל) חנה   לוין זלמן   לישנסקי יוסף
כהן יצחק   לוין (גלטמן) יעל   מאירוביץ (טופורובסקי) אלטה
כהן (פרוסקורובסקי) פנינה פעריל   לוין עזר אדגר   מאירוביץ חנה אנה
כהן (בלומברג) צפורה   לוין (רוכלין) שולמית סימא   מגל (טויבר) מלכה
כהן (שפילגברג) צפורה   לזרוב אודל   מדליה דבורה לאה
כהנא (בלקינד) מרים   לזרוב מרים   מורבין לאה
כנפי (דישבק) בלהה   ליבוביץ (מטמן כהן) לאה   מורבין (בובשובר) מניה
כספי משה   ליבונטין (דונביץ) ז'ניה הניה   מושקוביץ אברהם
לבוק זליג   ליבונטין לאה   מייזל יעקב צבי
לובמן בלומה   ליבונטין (ברג) רבקה   מינדלין אברהם
לובמן גרניה   ליבונטין (ליפשיץ) שרה סוניה   מינץ (רוחימוביץ) שרה
לובמן חסיה   ליבין (יאנס) יוסף לייב   מירוני (מירנסקי) משה
לובמן לנה   ליבין (ברבל) ריסיה   מלין משה
לובמן שלמה   ליבני (ברזובסקי) יוסף   מלכוב אברהם
לובמן שצרה   ליבני (ברויזמן, ברזובסקי) שרה עמליה   מרגולין אסתר