איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (גלצטוך) שפרה   גולדין ניסן   גלוסקין (פרידלנד) חיה פיגה
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   גולדין ראובן   גלזר (קצנר) בילה
בן ברוך טוביה   גולדשטיין יוסף   גלזר זוסיה
בן ברוך צבי   גולדשטיין עמנואל   גלזר זליג
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   גורביץ אהרון   גלזר ישראל
בן יעקב הדסה   גורדון יוסף   גלזר (קדימיר) רבקה
בן עמי בנימין   גורליק אהרון   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
בר דן (אשכנזי) קטיה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   גפן (חיסין) אסתר
ברגר צבי   גיבשטיין בצלאל זאב   גרברג בלומה
ברוק ישראל   גיל (קרוננפלד) לאה   גרינברג יהושע
ברוש (בורשטיין) נחמיה   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   גרצברג נחום
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   גינזבורג יוסף שבתאי   גשרי משה
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   גינזבורג משה וולף   דברה אבטליון
ברק (ראש) רחל   גינזבורג צבי הירש   דובינסקי אהרון
ברקוביץ נחום   גינזבורג צפורה פאני   דוברובסקי שרה
גודמן (לובמן) מרים   גינזבורג (פרימן) שרה   דוברישמן בנימין
גוטמן בתיה   גיסין אריה לייב   דינר דב
גולדבלט גולדה   גיסין (הופמן) פריידה באשע   דשבסקי חיה
גולדברג (פיין) בתיה   גלובצ'יק ישראל   הוכמן מרדכי
גולדין אברהם   גלובצ'יק רחל   הכהן דוד