איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   גולדין ראובן   גלזר זליג
בן ברוך טוביה   גולדשטיין יוסף   גלזר ישראל
בן ברוך צבי   גולדשטיין עמנואל   גלזר (קצנר) רבקה
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   גורביץ אהרון   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא
בן יעקב הדסה   גורדון יוסף   גפן (חיסין) אסתר
בן עמי בנימין   גורליק אהרון   גרברג בלומה
בר דן (אשכנזי) קטיה   גורליק (וינקוסקיה) שרה   גרינברג יהושע
ברגר צבי   גיבשטיין בצלאל זאב   גרצברג נחום
ברוק ישראל   גינוסר (הכהן) שושנה רוזה   גשרי משה
ברוש (בורשטיין) נחמיה   גינזבורג יוסף שבתאי   דברה אבטליון
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   גינזבורג משה וולף   דובינסקי אהרון
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   גינזבורג צבי הירש   דוברובסקי שרה
ברק (ראש) רחל   גינזבורג צפורה פאני   דוברישמן בנימין
ברקוביץ נחום   גינזבורג (פרימן) שרה   דינר דב
גודמן (לובמן) מרים   גיסין אריה לייב   דשבסקי חיה
גוטמן בתיה   גיסין (הופמן) פריידה באשע   הוכמן מרדכי
גולדבלט גולדה   גלובצ'יק ישראל   הלוי אהרון
גולדברג (פיין) בתיה   גלובצ'יק רחל   הלוי בנימין
גולדין אברהם   גלזר (קצנר) בילה   הלוי (לוין) ישראל
גולדין ניסן   גלזר זוסיה   הלוי משה