איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבגוסטובסקי מאיר   איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   בילסטוצקי לאה
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   איזנבנד נחום   ביסלוביץ יהודה
אביוב (אלחננוב) יהודית   איזנבנד שמאי   בירגר גרשון
אבירם (טויבר) לאה   איזנבנד שמעון סימון   בירגר (קרצ'בסקי) חנה
אברמוב שלמה   איטקין ישראל   בירגר יצחק
אברמסון (הוכברג) חנה רות   אייזן (גראבויס) אולגה   בירמן בלה
אברמסון משה   איכילוב יעקב   בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל
אברמסון (הוכברג) סוניה   אלוני (דובינה) דוד   בלומברג אלחנן
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   אנגלברג חיה   בלומברג אריה
אהרונוביץ יעקב   אפשטיין דב   בלומברג בתיה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   אפשטיין דוד   בלומברג דב
אוסוביצקי משה   ארליך יוסף   בלומברג דוד
אושרוב רחל   ארליך יפה גניה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה
אושרוב שאול   בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   בלומברג יוסף
אושרוב שמואל   בוסל חיותה   בלומברג מאיר
אושרוב אוסר בן ציון   בוסל יוסף   בלומברג צבי
איזנבנד בטי   ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   בלקין גרשון
איזנבנד בן ציון   ביברמן ישראל   בלקינד (אוגוז) דינה
איזנבנד ברכה   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה
איזנבנד ברל   ביליסטוצקי לאה   בלקינד (גלצטוך) שפרה