איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבגוסטובסקי מאיר   איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   בילסטוצקי לאה
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   איזנבנד נחום   ביסלוביץ יהודה
אביוב (אלחננוב) יהודית   איזנבנד שמאי   בירגר גרשון
אבירם (טויבר) לאה   איזנבנד שמעון סימון   בירגר (קרצ'בסקי) חנה
אברמוב שלמה   איטקין ישראל   בירגר יצחק
אברמסון (הוכברג) חנה רות   אייזן (גראבויס) אולגה   בירמן בלה
אברמסון משה   איכילוב יעקב   בלבן אליעזר
אברמסון (הוכברג) סוניה   אלוני (דובינה) דוד   בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   אנגלברג חיה   בלומברג אלחנן
אהרונוביץ יעקב   אפשטיין דב   בלומברג אריה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   אפשטיין דוד   בלומברג בתיה
אוסוביצקי משה   ארליך יוסף   בלומברג דב
אושרוב רחל   ארליך יפה גניה   בלומברג דוד
אושרוב שאול   בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה
אושרוב שמואל   בוסל חיותה   בלומברג יוסף
אושרוב אוסר בן ציון   בוסל יוסף   בלומברג מאיר
איזנבנד בטי   ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   בלומברג צבי
איזנבנד בן ציון   ביברמן ישראל   בלקין גרשון
איזנבנד ברכה   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   בלקינד (אוגוז) דינה
איזנבנד ברל   ביליסטוצקי לאה   בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה