איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבגוסטובסקי מאיר   איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   ביסלוביץ יהודה
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   איזנבנד נחום   בירגר גרשון
אביוב (אלחננוב) יהודית   איזנבנד שמאי   בירגר (קרצ'בסקי) חנה
אבירם (טויבר) לאה   איזנבנד שמעון סימון   בירגר יצחק
אברמוב שלמה   איטקין ישראל   בירמן בלה
אברמסון (הוכברג) חנה רות   אייזן (גראבויס) אולגה   בלבן אליעזר
אברמסון משה   איכילוב יעקב   בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל
אברמסון (הוכברג) סוניה   אלוני (דובינה) דוד   בלומברג אלחנן
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   אפשטיין דב   בלומברג אריה
אהרונוביץ יעקב   אפשטיין דוד   בלומברג בתיה
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   ארליך יוסף   בלומברג דב
אוסוביצקי משה   ארליך יפה גניה   בלומברג דוד
אושרוב רחל   בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   בלומברג (רטנובסקי) חדוה
אושרוב שאול   בוסל חיותה   בלומברג יוסף
אושרוב שמואל   בוסל יוסף   בלומברג מאיר
אושרוב אוסר בן ציון   ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   בלומברג צבי
איזנבנד בטי   ביברמן ישראל   בלקין גרשון
איזנבנד בן ציון   ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   בלקינד (אוגוז) דינה
איזנבנד ברכה   ביליסטוצקי לאה   בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה
איזנבנד ברל   בילסטוצקי לאה   בלקינד (גלצטוך) שפרה