איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אלחנן   הדר מרדכי חיים   זינגר (דולברגר) שרה
אברמוביץ גרשון צבי   הלל הלל   יודילוביץ דוד
אברמוביץ יעקב   וכסלר אהרון   נוישטדט (רבינוביץ) חנה שרה
אברמוביץ מרדכי   וכסלר משה   נוישטדט ישראל
אלגיסר (ארליך) איטה   זיגר אריה לייב   סגל חנה
גולדנברג בנימין   זיגר יוסף   פולק (סגל) טובה
גולדשטיין (אברמוביץ) דינה   זיגר ישראל   קנר בתיה
דימנט אברהם יוסף   זיגר שלמה   רוזנפלד (פלדמן) חנה
דימנט בעריל דוב   זיגר (גילקיס) שרה