איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברהם (יעקובוביץ) שולמית   בן שחר (משתילים) אורי   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
אברמוביץ (לויטה) מלכה   בקר (אלמוג) שרי   יעקבוביץ נחמן
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   ברק (בר און) רות   יעקובוביץ אמנון
אוסטשינסקי אליקום   ברקוביץ (קרנץ) יהודית ג'ודי   יעקובוביץ צדוק
אופנהיימר שלו (וילסון) טל   גולדמן (חקק) ענת   יפין מאיר
איכילוב אברהם   גורן יובל   כהן (חיסין) אורנה
איכילוב חיים   גינזבורג שמואל   כהן אליעזר
איכילוב יאיר   גיסין (אוסטשינסקי) לאה   כהן אלכסנדר
איכילוב (מכנס) יוכבד   גלויבמן יצחק   כהן (קטלובסקי) ישראלה
איכילוב משה   גלויבמן מרדכי   כהן (מאירמן) נחמה
איכילוב נחמיה   גשרי (מוסטובוי) זלמן   כספי (בק) מרגלית
איכילוב עזרא   דוד (קוסובסקי) אסתר   כץ פראדיל פאני
איכילוב רחל   הלל (סטרכילביץ) רחל   לב גורן (שטרנפלד) נגה
אנטין בן ציון   וילסון (שניצקי) נאוה   לויטה (ליפשיץ) רחל
אקרמן שאול   וילסון תומר   ליבונטין (הרמן) שושנה
בוטל (גלעדי) לאה   זיו (זוטולובסקי) אמנון   ליזרוביץ משה
בכר אלון   זילברשטיין עמי   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
בלקינד (סגל) חביבה   זלצמן (זבישינסקי) יפה   מגדל (שטמפפר) לאה
בלקינד (סגל) נחמה   חיסין אורי   מוסטובוי (גשרי) עמוס
בן עזר דוד   יודילוביץ גרשון   מכנס (גיסין) אפרת