איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדשטיין אמיל   צ'רנוב (שינברג) גולדה   שטאל זאב
הרשקוביץ ברוך   קנר (כנר) יעקב מנדל   שקולניק (וינקלר) מריקה
ניצן מאיר   רוזנמן (סגל) פנינה