איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברנר שלמה מונל   ניצן מאיר   רוזנמן (סגל) פנינה
גולדשטיין אמיל   צ'רנוב (שינברג) גולדה   שטאל זאב
הרשקוביץ ברוך   קנר (כנר) יעקב מנדל   שקולניק (וינקלר) מריקה