איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן לאה   ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   וולקוביץ איצו יצחק
אברמוביץ צבי   גוטמן (לאופר) ציונה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
אוזי (גנץ) אריה   גולדמן יהודה   וינצויג (הלל) חיה בלומה
אופק (כץ) דבורה   גולדנברג זקה   וכסלר אפרים יוסף
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   גינזברג (וולוך) רחל   וכסלר חנוך העניק
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   גלנץ שאול   וכסלר ליפשה
אנגלנדר יעקב   גפני הרצל   וכסלר מרדכי
אנגלר שמואל   דרוקמן קרל   ולד (ברנשטיין) ניצה
אריאלי מאיר   הלל יצחק   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה
ארליך אהרון   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   חזן חיים
אתיאל מרים   המאירי (קרויטורו) דניאל   טרכטנברג סבינה
בירמן שרגא פיבל   המאירי (קרויטורו) ליאון   יוסף חיים
בן דוד יצחק   המאירי (אברמוביץ) שרה   יזרעאל אסתר
בן דור (איצקוביץ) אלה   המר זאב   ימשון (סגל) חוה
בר לב צבי   הרניק מריוס   יעקבזון מרים
ברד אברהם   הרסון עמי   ישראל (ישראלוביץ) סאלי
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   הרץ (וייס) זהבה   ליבה ברוך
ברואר יוסף   הררי שלום   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה
ברנוי (בלומנפלד) זאק   וולוך (שפינר) יוכבד   מירצקי פרי
ברנר שלמה מונל   וולטר מרדכי   נוימן פיליפ