איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בולקינד מיבל   האס גרי   כהן עמנואל יוסף
בלק אבי   הדס אתי   פלור ליאור
בלק ננסי   הרטבנט גונדלין   פלור רועי
בלק סמואל שמריהו   יעקובי (כץ) שילה   פלור שירי
בלק (ריצ'לר) פרידה   כהן (לויט) מרגו   רז לינדה