איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אמיר (אבולעפיה) גדעון   לוי (יעקובי) אסתי   עצמון (כצמן) יזהר
בר דיין יהושע   מדליה אברהם   פילון רנה
יאבו יאיר   מדליה אסתר   קום שמעון
יזרעאל (גוטרמן) יפה   מימון צבי