איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   טולמצקי זלמן   פקולה (גרינברג) רחל
גניס זאב וולודיה   לבה ישראל   קוטורקוף בילה
גרינברג (קולדין) יפה   לזרוב (קזושנר) מלכה   קזושנר שמואל
גרינברג שפרה שפרינצה   עצמון (וייסנברג) צבי   שוורצמן (שווארץ מן, שווארצמן) מאיר
זילברמן דניאל   עצמון (זייגר) צילה