איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   יונתן (קליין) נתן   סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר
גורה (פקר) שושנה   לוין מיכאל מיכל   קוצר (קנייבסקי) בתיה
זרחי ישעיה   מאייר חנוך