איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב חיים   יעקובי צבי   יצחקי לוי
אברמוב ראובן   יעקובי (רביוב) רוזה   יצחקי (יצחקוב) מיכאל
אברמוב (עקיביוב) רבקה   יצחקי הדסה   פניני (יצחקי) שרה