איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הורביץ שאול   לובמן מרדכי   פפירמייסטר שלום
הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   סמיטמן שלמה   רוכמן יעקב
יעקבזון זלמן סלומון   פפירמייסטר (דודזון) לאה   שלימוביץ שרה לאה